Политика

Избори за Савете МЗ Пољанице и Радичевић

Председник СО Бечеј, Игор Киш је 11. маја потписао Одлуку о расписивању избора за чланове Савета месне заједнице Пољаница и Радичевић.

Избори за чланове Савета Месне заједнице Пољаница и Радичевић одржаће се дана 13. јуна 2021. године, у временском периоду од 7,00 до 20,00 часова. Избори се одржавају за избор 9 чланова Савета Месне заједнице Пољаница и такође 9 чланова Савета Месне заједнице Радичевић. Рокови за вршење изборних радњи почињу од 12.05.2021. године. Изборе за чланове Савета Месне заједнице Пољаница спровешће изборни органи, сагласно Статуту Месне заједнице Пољаница и Радичевић.

Савет месне заједнице је основни представнички орган грађана на подручју месне самоуправе. Избори за савет месне заједнице спроводе се по правилима непосредног и тајног гласања на основу општег и једнаког изборног права, у складу са актом о оснивању. Изборе за савет месне заједнице расписује председник скупштине општине.

Надлежности Савета Месне заједнице су: доноси статут месне заједнице, доноси финансијски план месне заједнице и програме развоја месне заједнице, бира и разрешава председника савета месне заједнице, предлаже мере за развој и унапређење комуналних и других делатности на подручју месне заједнице, доноси пословник о раду савета месне заједнице и друге акте из надлежности месне заједнице, покреће иницијативу за доношење нових или измену постојећих прописа општине, врши друге послове из надлежности месне заједнице утврђене статутом општине, актом о оснивању месне заједнице или другим општинским прописима.

Да подсетимо, на изборе за Савете МЗ излазе само грађани не политичке партије, политичке партије немају право да званично предложе листе за ове изборе. Грађани се сами кандидују за листу и прикупљају потписе својих суграђана и комшија за своју кандидатуру. Број потписа које потребно прикупити за кандидатуру сваког од предложених одређен је у Статуту МЗ. Када пристигну све кандидатуре, Изборна комисија формира јединствену изборну листу на којој нема партија, нити група грађана, него су на њој имена појединца поређана по азбучном реду. Они који добију највише гласова су изабрани за члана Скупштине Месне заједнице

Ова одлука објављена је у Службеном листу општине број 5, који је објављен 11. маја и може се наћи на званичној страници Општине Бечеј.