Економија

Јавна набавка: Пешачко-бициклистичка стаза, спортски терени у школи

Ових дана на порталу јавних набавки објављено је да је завршен процес одабира извођача који ће реализовати пројекат изградње бициклистичко-пешачке стазе у Бачком Градишту на путу према Бисерном острву. Председник општине је покренуо поступак уговарања са фирмом Екстра-Ауто транспорт ДОО из Врбаса. Прихваћена је цена радова у износу 57.793.168 динара (са ПДВ-ом) а ова фирма је била и једини понуђач за наведене радове.

Поред ове велике јавне набавке на порталу, кад су бечејска општинске управа, јавна предузећа и установе у питању ових дана је објављена ј је и набавка ОШ „Север Ђуркић“ за превоз ученика на екскурзије и на наставу у природи за све разреде од првог до осмог. Укупна вредност уговореног превоза је 2.975.600 динара а извођач је локални превозник „Бечејпревоз“ Бечеј.

ЈП „Водканал“ је са фирмом Милетић Комерц ДОО Шалудовац из Параћина уговорио набавку горива  (евродизела и бензина) за 3.588.060 динара, односно 1.532.338 динара (са ПДВ-ом) за бензин.

ЈП „Водоканал“ је такође уговорила набаку одржавања софтвера са фирмом Инфософт доо из Београда на укупан износ од 1.643.976 динара (са ПДВ-ом).

Дом здравља Бечеј је уговорио набавку средстава за одржавање средстава за одржавање хигијене на 1.422.223 динара (са ПДВ-ом) са фирмом Инко Натионал доо из Врбеаса.

ОШ „Петефи Шандор“ је изабрала групу извођача на челу са ДОО Саша-Инжењеринг из Зрењанина и Миље Голи ПР услуге одржавања објекат из Ветерника за санацију спортских терена на укупан износ од 14.468.760 динара (са ПДВ-ом).