ДруштвоПолитика

Јавна расправа о буџету за 2020. годину

Јавнa расправa о Нацрту Одлуке о буџету општине Бечеј за 2020. годину одржана је дана 12.12.2019. године у великој сали СО Бечеј у поподневним часовима (17 часова), како би истој могао да присуствује што већи број заинтересованих лица. Благовремено заказаној јавној расправи ове године је присуствовао председник општине Драган Тошић, два члана општинског Већа, Светлана Вулетић и Драган Ковачев, један директор јавног предузећа, Жељко Плавшић, један одборник у СО Бечеј, Милан Бокун, шеф Одсека за рачуноводство, Миленко Милованов, неколико службеника из финансијске службе општине Бечеј, новинари и заинтересовани грађани.

На самом почетку председник општине Бечеј, Драган Тошић, је уз кратко образложење буџета са основним цифрама рекао и да је разлог зашто се грађани нису масовније одазвали на ову јавну расправу чињеница да је већина наших суграђана веома добро обавештена о томе шта ће се наћи од приоритета у буџету.
Он је рекао и да су сви инвестициони приоритети за које су грађани показали интересовање и гласали уврштени у буџет као и да је све то резултат приближавања власти и грађана кроз разговоре и акције које су спроведене у претходних неколико месеци. Навео је и да су грађани, у претходном периоду, анкетирани око инвестиција које ће се радити наредне године.

Буџет предвиђа 1.798.493.000 од тога 1.370.620.000 динара из буџета општине, приходи из других буџетских средстава су 41.484.000 динара, из виших извора власти 251.399.000 динара, пренета средства из ове године биће 135.000.000. Он је рекао да је овај буџет реалан што се тиче прихода, али ако се укаже могућност негде током године да се добију нека додатна средства из виших нивоа власти он ће се повећати у тој ставци. Према речима председника општине Бечеј све је мање и мање простора за инвестиције у буџету из године у годину повећавају се приходи од пореза, али расту и зараде запослених и трошкови, на приходе из виших нивоа власти не може да се рачуна увек прецизно и са сигурношћу. Већ у следећој години на самом почетку нови буџет ће бити под притиском због пројекта реконструкције Зелене улице. Председник је навео још неке ставке као пример који су утицали на реализацију овогодишњег буџета, али ће утицати и на реализацију буџета у следећој години: приходи од пољопривреде се смањују сваке године због реституције, просветни радници су наплаћивали неосновано трошкове за превоз, али су добили спор на суду па та средства морају да се испланирају за следећу годину и др.

Након уводног излагања председника општине, одборник Милан Бокун је затражио неколико објашњење појединих буџетских ставки (тицала су се финансирања у оквиру јавно приватног партнерства, о кредитним задуживањима општине код банака, финансирања неких пројеката и селекција приоритета и оправданости те селекције). Грађанка из Бачког Градишта поставила је и неколико питања о неким проблемима са којима са ово село суочава већ дуже време (одржавање гробља, дечија игралишта, недостатак клуба или неког простора за младе). Председник је одговорио да ће се следеће године у Бачком Градишту радити плажа, дечија игралишта као и просторије за младе.

Када се формира годишњи буџет, уобичајено је да корисници буџета направе и пошаљу своје планове, на основу чега добију средства са којима располажу следеће године или бар до првог ребаланса. Ставке у буџету су углавном сличне и осликавају основне потребе локалне заједнице, а видљиво је и да је инвестиционог карактера.

Годинама уназад јавна расправа заказивана је у радно време те су представници корисника буџета присуствовали оваквим скуповима, али не и заинтересовани грађани који због својих обавеза нису имали могућност да дају сугестије или дискутују. У том контексту, свакако позитивна ствар јесте чињеница да је овогодишња јавна расправа одржана у термину који је доступан већем броју грађана. Председник је више пута навео да је циљ локалне самоуправе да сваке године јавној расправи присуствује све већи број грађана и да је неопходно да се сви укључе у процес креирања буџета и уопште у јавне финансије општине.
Претходног месеца пратили смо интензивну кампању кроз акцију “Буџет по мери грађана”, коју је Општина Бечеј организовала у партнерству са Бечејским удружењем младих о томе како све више грађана има сазнања о томе да има право да учествује у креирању буџета као и право да зна како се троше буџетска средства.

Као закључак те акције и сами организатори су објавили да ће бити потребне године да се овакав начин контроле, интервенције, од стране грађана при креирању буџета популаризује, постави на ноге као релевантан, да је ово само почетак тог процеса.

Грађани који су учествовали у овој акцији гласања, као и грађани који су учествовали на састанцима са општинским функционерима у сеоским месним заједницима представљају новину у начинима буџетске дискусије са градским функционерима, а јавност је та која треба овакву праксу да традиционализује и мотивише све већи број свих релевантних чиниоца заједнице о креирању буџета за наредну годину.