Друштво

Јавна расправа о нацрту ЛАП за социјално укључивање Рома и Ромкиња

Општина Бечеј објавила је :
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА СОЦИЈАЛНО УКЉУЧИВАЊЕ РОМА И РОМКИЊА
У ОПШТИНИ БЕЧЕЈ ЗА ПЕРИОД 2019 – 2021. ГОДИНЕ
Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица у општини Бечеј да дају своје предлоге, примедбе и сугестије на Нацрт локалног акционог плана за социјално укључивање Рома и Ромкиња у општини Бечеј за период 2019 – 2021. године
Своје предлоге, примедбе и сугестије заинтересована јавност потребно је да достави на прописаном обрасцу који је доступан на званичној интернет страници општине Бечеј: http://www.becej.rs , и у Услужном центру Oпштине Бечеј – писарница (соба број 7).
Примедбе се достављају на прописаном обрасцу у писаној форми са назнаком: Радна група за израду Локалног акционог плана за социјално укључивање Рома и Ромкиња у општини Бечеј за период 2019 – 2021. године, Трг ослобођења број 2, 21220 Бечеј; непосредно преко писарнице Oпштине Бечеј (соба број 7) или електронском поштом на е-mail: daniela.doroslovacki@becej.rs.
Јавна расправа трајаће 15 (петнаест) дана и одржаће се у периоду од 20.08.2019. године до 04.09.2019. године, а јавна презентација ће се одржати 23.08.2019. године у великој сали Скупштине општине Бечеј, са почетком у 11 часова.
Текст Нацрта Локалног акционог плана плана за социјално укључивање Рома и Ромкиња у општини Бечеј за период 2019 – 2021. године заједно са обрасцем за предлоге, примедбе и сугестије биће доступан на увид заинтересованој јавности:
 У аналогном облику у згради Општинске управе општине Бечеј, огласна табла у улазном холу, у периоду од 07-15 часова сваког радног дана,
 У дигиталном облику на званичној интернет страници Општине Бечеј (http://www.becej.rs).