Економија

Јавне набавке: Одводњавање, рачунарска опрема и јавна расвета

У претходном двонедељном периоду извршене су јавне набавке за јавна предузећа, установе и општинску управу .

Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводине“ је извршило јавну набавку за „уређење каналске мреже и функцију одводњавања пољопривредног земљишта на територији општине Бечеј“ и то у вредности од 8.000.000 динара (са ПДВ-ом). Изабрани извођач набавке је ДТД Северна Бачка из Суботице у партнерству са Глобал Групом из Ченеја. Измуљење канала вршиће ДТД Северна Бачка на територији општине Бечеј док ће Глобал радити измуљење код Бе-љанске баре.

Потисје-Бечеј доо је извршило јавну набавку „услуге одржавања возила“ од локалне фирме Кнежев Група на износ од 7.539.379 динара и то за набавку резервних делова, услуге поправки свих 15 возила која су у власништву овог предузећа.

Општинска управа Бечеј је у претходном периоду уговорила и набавку нове рачунарске опреме за потребе рада ОУ са такође локалном фирмом СЗТР „Орион“ на укупан износ од 3.361.668 динара. У оквиру овога договорена је набавка 15 рачунара, 7 лаптопова, 30 монитора, 10 штампача 4 скенера и остале периферне рачунарске опреме …).

ЈП „Водоканал“ је извршио јавну набавку за „услуге одржавања опреме за дезинфекцију воде“ са фирмом Сигма из Црвенке и то на износ од 2.393.051 динара.

У претходном периоду донета је и одлука о закључењу оквирног споразума за одржавање јавне расвете на период од најдуже три године (или до утрошка предвиђених средстава) са бечејском фирмом Електро-Лив за одржавање јавне расвете у свим насељеним местима на територији општине Бечеј на укупан износ од 29.790.429 динара (са ПДВ-ом) који ће бити исплаћивана на основу урађених радова по фактурама на месечном нивоу.