ВестиЕкономија

Јавне набавке: Потрошни медицински материјал, општинска кантина и одношење анималног отпада

Дом здравља Бечеј је на порталу јавних набавки објавио већу наруџбину медицинског, углавном потрошног материјали, са преко 30-так ставки на укупан износ од преко 16 милиона динара, тачније 16.368.500 динара. Уговорена је набавка са неколико различитих фирми које су специјализоване за ову врсту робе. 

Геронтолошки центар је уговорио са филмом Ортопедија МЦ доо из Београда набавку намештаја у укупном износу од 10.095.600 динара. 

Општинска управа је потписала уговор са фирмом ВУМ доо из Шапца за набавку добара за кантину у укупном износу од 3 милиона динара (са ПДВ-ом)

Јавно предузеће „Комуналац“ је обновио уговор за фирмом Еко-Вет плус доо из Врбаса за услугу сакупљања и одношења анималног отпада и то на 9 милиона динара (цена са ПДВ-ом).