ВестиЕкономија

Јавне набавке: Уговор за канализацију

Иако је било најављено да ће радови на изградњи комплетне канализационе мреже у општини Бечеј почети већ током маја месеца Министарство за заштиту животне средине тек је средином јуна месеца расписало јавну набавку и обављена је процедура око избора извођача радова за овај пројекат. Једина понуда која је пристигла била је од стране групе извођача и то Јадран Доо из Београда и Булевар компани из Новог Сада. Као подизвођачи у уговору се наводе још две фирме и то Енерготехника-Јужна Бачка из Новог Сада  и Доо Градис из Чачка. Укупна цена овог пројекта наводи се у уговору 2.398.277.853,24 динара (са ПДВ-ом). Према образложењу ово је била једина понуда која је имала прихватљиву цену и све фирме које се налазе на уговору имају све неопходне капацитета и задовољавају све критеријуме да могу да реализују пројекат.

Дом здравља Бечеј је уговорио набавку разног хигијенског и санитетског материјала као и потрошног материјала за коришћење са више фирми у зависности од врсте потрошног материјала. Већина од ових набавки имала је две и више понуда. Укупна вредност ове набавке је око 3.5 милиона динара.

УСКАО „Ђорђе Предин – Баџа“ је имао у овом периоду две јавне набавке. Једна је набавка услуга чишћења зграде која је поново потписана са истим предузећем које је и до сада обављало ове послове у установи. Потписан је уговор са фирмом СР СЂ „Хигијена“ Ђорђе Станков из Новог Сада на укупан износ од 4.377.600 динара. С обзиром да је било две понуде, фирма је изабрана на основу повољније цене. Друга набавка из ове установе била је набавка електричне енергије, према уговору са ЕПС-ом укупан износ ове набавке је 8.674.049 динара.

„Потисје-Бечеј“ Доо је у овом периоду имао само набавку горива и то од фирме Милетић комерц из Параћина на укупан износ од 14.317.900 динара. Ово је била и једина понуда.