Политика

Јавни простори: Одржавање јавних зелених површина

Одржавање јавних зелених површина у општини Бечеј се већ дужи низ година ради путем концесија јер локално јавно комунално предузеће ЈП „Комуналац“ нема довољно капацитета да одржава и коси на целој територији општине Бечеј све јавне зелене површине.

И док је претходних година читава процедура уговарања овог посла ишла кроз јавне набавке од ове године склопљен је уговор по моделу јавно-приватног партнерства са фирмом која је и претходних година у доброј мери одржавала јавне површине у бечејској општини. Сада је, пре неколико месеци, склопљен уговор на петогодишњем нивоу који је подразумевао и већ унапред дефинисану количину јавних зелених површина које ће приватни партнер по уговору одржавати на годишњем нивоу. Ипак већ на почетку, прве године реализације, „уговорена површина“ је већ током јула месеца „прекорачена“. Приватни партнер је, за сада, наставио да одржава површине једним делом али су поједини делови града, посебно око саобраћајница али и на обали Тисе остали неуређени, растиње је све веће и дешава се да чак угрожава прегледност појединих саобраћајница, посебно на излазу из града. О томе сведочи и велик број коментара на друштвеним мрежама од стране грађана.

Председник општине Бечеј је на конференцији за новинара коју је сазвао на тему реконструкције и асфалтирања улица у општини Бечеј одговорио и на питања новинара о томе да ли ће се наведени проблем неуређених и запуштених зелених површина ускоро решити.

„У претходном периоду је за те потребе реализован пројекат јавно-приватног партнерства пре свега из разлога што ЈП „Комуналац“ у складу са кадровским и техничко технолошким ресурсима није у могућности да одржава зелена површине на територији општине Бечеј. Тај пројекат је такође за општину Бечеј се показао ако економски оправдан и као такав је одобрен. Даље у надлежности је ЈП „Комуналац“ да издаје налоге које површине се уређују и косе и која количина и у ком периоду. Ја и овог пута све грађане позивам да уколико имају одређене сугестије по питању одржавања зелених површина да се обрате овом јавном предузећу и они су једина релевантна адреса која може да да прави одговор.“ – рекао је др Вук Радојевић и напоменуо да свакако се не одржавају све јавне површине и да је ЈП „Комуналац“ права адреса јер они имају једини информације шта је предвиђено за одржавање и којом динамиком и интензитетом се то ради у току године.

Према информацијама из овог ЈП приватни партнер је за ову годину већ до средине године „потрошио“ предвиђених 3,5 милиона квадратних метара кошења и одржавања. На питање новинара да ли ће се тај проблем решити евентуалном модификацијом уговора др Радојевић је рекао: „Имаћемо сигурно разговоре на ту тему ускоро, ја сам обавио већ један састанак у Комисији за јавно-приватне партнерства на ту тему да видимо које су могућности проширења уговора. Уколико су повећане потребе ми ћемо у складу са позитивном законским прописима приступити модификацији уговора како би сви грађани били задовољни. Ја ћу инсистирати на томе у наредном периоду, ако је потребно и да више средстава издвојимо за ове намене.“