Сервис

ЈП „Потисје-Бечеј“ – Повећање цене прикупљања и одвожења смећа

Јавно предузеће „Потисје-Бечеј“ затражило је од Општине Бечеј на седници 26. децембра 2017. године, а у оквиру редовног Плана и програма за 2018. годину, дозволу да подигне цене услуга одвожења смећа  за 63 динара на месечном нивоу, ова промена цена односи се на сва домаћинства и привреду у граду. Према речима директора ЈП, Золтана Фејеша, ова корекција цена је већ раније предвиђена стратешким плановима за 2018. и требало је да ступи на снагу од 1. јула али је одложена и почеће да се примењује од 1. септембра ове године. Он је рекао да је ово повећање неопходно да би ово предузеће могло да несметано обавља комуналну делатност која је у његовој надлежности као и да је неоходно да се опрема, возила и сав неопходан материјал за рад обновља редовно.