Сервис

ЈП „Водоканал“ – замена вентила на шахтовима

Јавно предузеће “Водоканал“ ће, уз помоћ средстава које је обезбедио Покрајински секретаријат пољопривреду, водопривреду и шумарство и делом Општина Бечеј  кроз последњи ребаланс започети у наредном периоду замену дотрајалих и старих вентила на магистралном цевоводу као и постављање нових хидраната. Радови ће се обављати у фазама и то територијално. Вредност овог пројекта је око 25 милиона динара.

Замена вентила ће се у првој фази вршити на цевоводу у улици Петефи Шандора на угловима са улицама Хајдук Вељка, Светозара Милетића, Николе Тесле  и Владимира Назора. Друга фаза биће на угловима са улицама 11. новембар, Првомајске, Пионирске и 7. јула. Након овога замнеа вентила на цевоводу ће се радити дуж улице Светозара Марковића на угловима са улицама Петефи Шандора, Републиканском, Максима Горког и Дожа Ђерђа као и дуж Новосадске улице на угловима са улицама Ђуре Јакшића, Петефи Шандора, Индустријском, Светозара Милетића и Николе Тесле. У овим улица биће поНови хидранти ће бити постављени или заменути по потреби где је то неопходно.