Сервис

ЈП „Потисје“ обавештење – велико јесење чишћење и одвожење кабастог отпада

Обавештавају се грађани општине Бечеј да „Потисје-Бечеј“ д.о.о. организује велико јесење чишћење и сакупљање кабастог отпада, према следећем распореду:

Бачко Петрово Село 10.09. и 17.09. у периоду 06.00-18.00 часова

Милешево и Дрљан 11.09. и 25.09. у периоду 06.00-18.00 часова

Бачко Градиште и Радичевић 11.09. и 18.09. у периоду 06.00-18.00 часова

I Месна заједница у Бечеју 12.09.и 19.09. у периоду 06.00-18.00 чaсова

II Месна заједница у Бечеју 13.09. и 20.09. у периоду 06.00-18.00 часова

III Месна заједница у Бечеју 14.09. и 21.09. у периоду 06.00-18.00 часова

Привреда и јавне површине 15.09. и 22.09. у периоду 06.00-12.00 часова

Пољаница 17.09. и 24.09. у периоду 06.00-18.00 часова

 

Молимо Вас да све непотребне ствари одложите испред Ваших кућа/зграда на месту где се увек одлаже отпад, како би се сакупљање обављало без сметњи.

Све додатне информације можете добити позивом на бројеве телефона: 063/865-25-66 Јован Ценц и 062/88-62-408 Звонко Дајевић.