ЈП „Водоканал“ обавештење поводом ванредног стања

Јавно предузеће „Водоканал“, Бечеј обавештава своје потрошаче да услед новонастале ситуације увођењем ванредног стања у Републици Србији, ради спречавања ширења заразе препоручујемо да плаћање рачуна грађани обављају електронским путем. Грађани који нису у могућности исто то да обаве на горе наведен начин, могу позвати call centar Општине Бечеј или ЈП “Водоканал», па ће наша инкасантска служба у договороу са корисником изаћи на лицу места извршити наплату рачуна.

Број сall centra: 0800-021-000 или 064 8491-851

Телефони ЈП Водоканала: 021/6912-930, 021/6912-931

У даљем токовима благовремено ћемо обавештавати грађане.

Хвала на разумевању!