ЈП „Водоканал“: Заштита од смрзавања водомера

Услед ниских температура може доћи до смрзавање водомера. Последица смрзавања водомера је пуцање стакла на водомеру и пропадање мерног механизма. Трошкове замене смрзнутих водомера (3600,00дин) сноси власник. Заштиту од смзавања водомера вршимо покривањем водомера и добрим затварањем шахтног поклопца.

Прошле године после мразних дана дошло је до наглог повећања потрошње воде што је била последица смрзавања и пуцања водоводних инсталација нарочито у кућама и у објектима где се не станује тј. да су без грејања. Моле се грађани да провере своје водоводне инсталације, да заштите, да затворе и да испусте воду у објектима којима нема грејања, да обавесте комшије да ураде исто. Обавештавамо наше потрошаче да замену смрзнутих водомера може да врши искључиво ЈП Водоканал.