Óbecse

Költségvetési prioritások: Több, mint 2.700 szavazat

Útfelújítások, új buszmegállók, játszóterek, szennyvízhálózat kiépítése…

Összesen 2.772 polgár vett részt a Polgárok szerinti költségvetés – a te véleményed is számít akcióban, melyet az Óbecsei Ifjúsági Szervezet vitt véghez az önkormányzattal és az Ifjúsági Irodával közösen.

Az akci célja, mint minden évben idén is az volt, hogy az Óbecse község területén élő lakosok aktívan részt vegyenek a 2020-as költségvetésre vonatkozó döntéshozatalban, megismerjék a költségvetés összeállításának folyamatát, átláthatóbb legyen számukra az önkormányzat működése.

A polgárok a saját helyi közösségeikben szavazhattak a különféle beruházásokra.

Az Első helyi közösségben megszavazott három prioritás a Tisza-parti strand és a sétány rendezése, a Labud Pejović óvoda felújítása, a szennyvízhálózat kiépítése volt, míg a Második helyi közösségben a Tisza-parti strand és a sétány rendezése, a Petőfi Sándor ÁI tornatermének a befejezése, valamint a kóbor kutyák problémájának a megoldása.
A Harmadik helyi közösségben a legtöbb szavazat a kerékpárút építésére a Kishegyesi, a Péterrévei és a Szenttamási úton, az újfalusi utak felújítására, a Kishegyesi és a Szenttamási út, valamint a Fadip melletti út megvilágítására érkezett.

Péterrévén a közbiztonság javítása, a kóborkutyák problémájának megoldása, illetve a vízvezeték-hálózat kiépítése képezte a prioritást. Bácsföldváron legtöbb szavazatot kapott a vízvezeték- és szennyvízhálózat felújítása, a helyi közösség épületének felújítása és a falu központjának a rendezése. Radičevićen a legtöbb voksot egy  yógyszertár nyitása, a vízvezeték felújítása és a kutak összekapcsolása, játszóterek kiépítése kapta. Mileševón és Dreán a legtöbb lakos számára a mileševói iskola felújítása, az illegális szemétlerakó felszámolása, a vízvezetékés csatornahálózat felújítása volt a legfontosabb. Pecesoron a vízvezetékhálózat kiépítése, játszótér építése és a Pecesor-Óbecse út felújítása kapta a legtöbb szavazatot.

A jövő évi önkormányzati költségvetés tervezett bevételei és jövedelmei, valamint költségei és kiadásai 1.798.493.000 dinárt tesznek ki.

Óbecse község költségvetése jövő héten megvitatásra kerül a Községi Tanács, majd ezt követően a Községi Képviselő-testület előtt.