КОМС: Инструменти локалне омладинске политике

Само шест локалних самоуправа у Србији располаже свим механизмима омладинске политике, један је од налаза у Алтернативном извештају о положају и потребама младих у Републици Србији за ову годину који објављује Кровна организација младих Србије (КОМС).

Општина Бечеј је тако једна од ретких у којима постоје свим актерима и документи чији је сврха унапређење положаја младих на локалном нивоу.
Представнице КОМС-а учествовале су на семинару у оквиру пројекта „Отворено о спорту – Активни млади за транспарентније и одговорније финансирање спорта у Републици Србији“ у организацији Бечејског удружења младих.

У вези са локалном омладинском политиком, неопходно је ући у инклузиван и транспарентан процес измена Закона о младима и Закона о локалној самоуправи како би се инструменти локалне омладинске политике (савети за младе јединица локалне самоуправе, канцеларије за младе, локални акциони планови за младе, финансирање локалне омладинске политике, финансирање и укључивање удружења младих и за младе у процес спровођења стратегије за младе на локалном нивоу и омладински клубови) поставили као обавезни и на начин да буду функционални, а складу са потребама и резултатима претходног законског оквира.

Република Србија отпочела је процес измена и допуна Закона о младима. Ускоро би требало да се спроведе ревизија важеће Националне стратегије за младе, а у складу са тим – текућа 2021. година протиче без важећег акционог плана за реализацију поменуте стратегије. Такође, акциони план за спровођење Стратегије за економске миграције није усвојен.

Кровна организација младих Србије (КОМС) савез је удружења младих и за младе, основан 12. марта 2011. године Тренутно је у његовом чланству 109 организација (организације младих и за младе). КОМС представља највише независно представничко тело младих у Србији, чија је мисија да развија националну омладинску политику заступајући интересе младих, развијајући партнерски однос са институцијама, међусекторску и међународну сарадњу, као и да подстиче активно учешће младих и организацијски развој својих чланица.