Економија

Конкурс за неповратна средства за машине

Покрајински секретаријат за регионални развоj, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу објавио је Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава привредним друштвима у Војводини за куповину нове опреме у 2021. години.

Предмет конкурса је куповина нове опреме неопходне за реализацију инвестиционог пројекта, односно за почетак, унапређење или повећање обима производње чија нето набавна вредност не може бити нижа од 4.000.000,00 динара, без урачунатог ПДВ-а, зависних трошкова набавке, трошкова монтаже, пуштања у рад, трошкова обуке за коришћење, трошкова царињења и других зависних трошкова.

Могуће је конкурисати за куповину машина, односно средства за производњу и обраду, производних линија и специјализованих алата и делова специјализованих машина. Опремом се не сматрају транспортна средства. Опрема за чију куповину се бесповратна средства одобравају мора да буде нова.

Укупан износ бесповратних средстава који се додељује по Конкурсу је 263.267.000,00 динара, а кориснику могу бити додељена бесповратна средства у висини од 2.000.000,00 динара до 8.000.000,00 динара, при чему максималан износ не може бити већи од 50% нето вредности опреме.

Рок за подношење пријава на конкурс тече од 23.09.2021. године и траје закључно са 12.10.2021. године.