Економија

Конкурс за пољопривреднике за набавку опреме за сточарску производњу

Управа за аграрна плаћања Министарства пољопривреде расписала је Јавни позив за подношење захтева за остваривање права на подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне пољопривредне производње у сточарству за 2023. годину.

Захтеви се подносе у периоду од 4. септембра до 2. октобра 2023. године, преко платформе еАграр, односно портала еПодстицаји.

Подстицаји обухватају инвестиције у набавку нових машина и опреме:

• за припрему, дистрибуцију и складиштење концентроване и кабасте сточне хране;
• за манипулацију и дистрибуцију чврстог, полутечног и течног стајњака;
• којом се штити добробит животиња;
• за вагање, усмеравање и обуздавање животиња;
• за производњу конзумних кокошијих јаја;
• за пчеларство;
• за мужу;
• за држање, одгој и тов живине.

Овим позивом обухваћене су инвестиције које су у потпуности реализоване у периоду од 1. марта 2022. године, а најкасније до дана подношења захтева за остваривање права на подстицаје.

Највиши укупни износ подстицаја који корисник може да оствари по захтеву за једну календарску годину износи 800.000 динара.

Информације у вези расписаног Јавног позива доступне су на телефоне Инфо-центра Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде: 011/260-79-60 или 011/260-79-61, као и контакт центра Управе за аграрна плаћања 011/30-20-100 или 011/30-20-101, као и на званичној веб презентацији еАграр, на адреси eagrar.gov.rs.