Економија

Скупштина АПВ: Усвојен просторни план „Осмеха Војводине“

У Покрајинској скупштини је на 25. седници заседања војвођанског парламента усвојена Одлука о доношењу Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута  усвојен током претходне недеље. Овим је и коначно усвојена и потврђена траса брзе саобраћајнице са свим претходним изменама. Када је у питању траса која пролази кроз наши општину она је утврђена такође у облику како је представљена на презентацији која је одржана у Општини Бечеј крајем јула месеца.

„Основни разлог за израду и доношење Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег) – Сомбор – Кула – Врбас – Србобран -Бечеј – Кикинда – гранични прелаз са Румунијом (Наково) је стварање услова за реализацију националних и регионалних интереса у области саобраћајне инфраструктуре на принципима одрживог развоја и заштите, односно обезбеђење просторних услова за изградњу брзе саобраћајнице“ – објављено је на сајту Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине .

„Подизање нивоа приступачности подручја обухваћеног израдом овог Просторног плана имаће позитивне ефекте на подизање нивоа његове конкурентности, а самим тим и на динамику будућег развоја АП Војводине и Републике Србије, посебно локалних самоуправа кроз које пролази брза саобраћајница“ – пише у образложењу.

Планирање, пројектовање и изградња брзе саобраћајнице, према службеном извештају, утиче на повећање степена саобраћајне доступности општинским центрима, насељима, привредним зонама и примарним туристичким дестинацијама.

У складу са значајем и циљем изградње коридора државног пута , предметни пројекат је, проглашен пројектом од посебног значаја за Републику Србију и његова реализација ће се вршити по основу Закона о посебним поступцима ради реализације пројекта изградње и реконструкције линијских инфраструктурних објеката од посебног значаја за Републику Србију – наведено је у извештају надлежног секретаријата.

Указано је и да ће реализацијом пројекта, саобраћајно-географски положај Града Сомбора и Града Кикинде, као и општина Куле, Врбаса, Србобрана, Бечеја и Новог Бечеја и саобраћајна приступачност ће бити унапређени у значајној мери, што ће условити бржи и ефикаснији развој ових општина и градова. Поред саобраћајног повезивања и реализације интереса у области саобраћајне инфраструктуре, образложено је и да изградња предметне саобраћајнице представља пројекат који је од великог утицаја на развој и унапређење инфраструктурних, економских, привредних и других интереса.

Овај пројекат такође подразумева и „заузимање“, односно експропријацију око 10.000 хектара оранице. У пројектној документације која се налази на сајту општине као и у претходним нашим новинским прилозима можете да прочитате о томе који су следећи кораци као и обавезе локалне самоуправе да спороведе у процесу припреме простора за почетак изградње.