Друштво

Крај школске године у уторак 6. јуна

На сајту републичке Владе објављена је информација да је одлуче-но да се школска година за све основне и средње школе у Србији завршава у уторак 6. јуна.

Школе су на самом крају претходне недеље добиле и званични допис а на сајту Министарства просвете најављено је и да ће свим школама ускоро стићи и упутство како да спроведу крај године.

У Бечеју је овим поводом сазван и Актив директора основних и средњих школа општине Бечеј.

На сајту поводом ове изненадне одлуке Владе Србије која је и школе али и родитеље па и децу затекла прилично неспремне, јер је школска година требало да потраје бар још две недеље стоји следећа објава:

Влада Републике Србије саопштила је данас да је због трагедија које су дубоко погодиле читаво друштво донела одлуку да се школска година заврши 6. јуна у свим основним и средњим школама у Србији.

У саопштењу се наводи да је наш образовни систем створен са циљем да свим ученицима пружи адекватну подршку, охрабрује их на путу учења и омогући им да расту у здраве, свесне и одговорне појединце. У овом тренутку, важније је него икада, да се усредсредимо на оно што је најбоље за нашу децу, јер она заслужују нашу потпуну подршку, љубав и бригу.

Школе могу да наставе да раде до 20. јуна, за ученике који то желе. У том периоду могу се реализовати допунска, додатна и припремна настава, настава у природи, као и други облици образовно-васпитног рада, са циљем подстицања социјалних и емоционалних вештина ученика и активности на теме толеранције, емпатије, заједништва, подршке и захвалности.

Битно је напоменути да ће сви ученици који не буду задовољни својим успехом, добити прилику да до 20. јуна попра-ве оцене на лични захтев.

Управо зато молимо све медије да се према овој информацији односе са дужном пажњом и да не објављују непроверене и непотврђене информације, јер се тиме наставља процес трауматизације деце и родитеља. Захваљујемо родитељима, наставницима и свим запосленима у образовном систему на разумевању и подршци.“

Директорима школа је у петак 2. јуна стигао допис Министарства просвете са инструкцијама како да организују наставу и оцењивање, након што је јуче Влада Србије донела закључак да се настава година мора завршити 6. јуна.

У допису у из Министарства подсећају да у складу са календарима образовно-васпитног рада за основне и средње школе, којима је дата могућност одступања од утврђеног броја наставних дана до пет одсто, друго полугодиште школске 2022/2023. године за ученике основне и средње школе, у делу који се односи на редовну наставу, завршава се у уторак, 6. јуна 2023. године.

Све остале активности предвиђене календарима образовно-васпитног рада за основне и средње школе остварују се и даље како је утврђено, стоји у допису.

Из дописа Министарства директори школа потврђују да ће оцене бити закључене и са мањим бројем од потребних, пошто је просветна власт упутила наставнике управо на те чланове правилника о оцењивању у основном и средњем образовању, који су важили и током пандемије.

Све активности које се односе на организацију и реализацију завршног испита за ученике осмог разреда основне школе, завршног испита на крају средњег образовања у трогодишњем трајању и ма-урског испита за ученике средње школе спроводе се у складу са годишњим планом.

Све активности које се односе на разредне и поправне испите, годишње испите у основним и средњим музичким школама, као и све друге испите који се полажу у школама, спроводе се у складу са годишњим планом. У стручним школама се пракса, практична настава и учење кроз рад спроводе у складу са годишњим планом.

Струковно удружење Мрежа академске солидарности и ангажованости (МАСА) осудила је ово стихијско и ad hoc доношење одлуке о изненадном и наглом окончању текуће школске године, две недеље пре планираног краја.

Како наводе, овакве одлуке су нарочито штетне у кризним ситуацијама, када је већини људи потребна сигурност и релативно пред-видива, организована блиска будућност.

Нагли прекид школске године носи са собом огромне организа-ционе проблеме, како у вези са наставним планом и програмом и оцењивањем, тако и у приватним животима породица ученика и наставника. Једна од вештина коју ученици стичу током образовног процеса јесте важност планирања и организовања, у вези са праћењем наставе, учењем, стицањем радних навика. Стихијско доношење одлука од стране државног врха које мења планове свих учесника у образовном процесу је потпуно супротно ономе што ученике покушавамо да научимо – истиче се у саопштењу.