ОгласиПословни огласи

„Liveleco doo“ – отворена радна места за виљушкаристе, помоћне раднике, оператере на тракама

Назив посла : ВИЉУШКАРИСТА
Број тражених извршилаца : 4
Образовање:
-небитно
Врста запослења :
-на одређено време 1 месец, са могућношћу запослења на неодређено време
Радно искуство:
-небитно ( пожељно )
Услови рада и остали услови:
-рад у сменама
Место рада: Бечеј
Трајање конкурса : 13.11.2022.
Контакт:
Заинтересовани кандидати могу доћи на разговор
радним данима од 08:00 до 14:00 на адресу послодавца – Градиштански пут 12, Бечеј

062/559-869
021/6910-084

 

Назив посла : ПОМОЋНИ РАДНИК У ПРОИЗВОДЊИ
Број тражених извршилаца : 4
Образовање:
-небитно
Врста запослења :
-на одређено време 1 месец, са могућношћу запослења на неодређено време
Радно искуство:
-небитно
Услови рада и остали услови:
-рад у сменама
Место рада: Бечеј
Трајање конкурса : 13.11.2022.
Контакт:
Заинтересовани кандидати могу доћи на разговор
радним данима од 08:00 до 14:00 на адресу послодавца – Градиштански пут 12, Бечеј

062/559-869
021/6910-084

 

Назив посла : ОПЕРАТЕР НА ЛИНИЈИ ЗА АУТОМАТСКУ ПРОИЗВОДЊУ
Број тражених извршилаца : 4
Образовање:
-минимум III степен стручне спреме
Врста запослења :
-на одређено време 1 месец, са могућношћу запослења на неодређено време
Радно искуство:
-небитно
Услови рада и остали услови:
-рад у сменама
Место рада: Бечеј
Трајање конкурса : 13.11.2022.
Контакт:
Заинтересовани кандидати могу доћи на разговор
радним данима од 08:00 до 14:00 на адресу послодавца – Градиштански пут 12, Бечеј

062/559-869
021/6910-084