Друштво

Медијација

Медијација је вансудски поступак мирног решавања спорова између супротстваљених страна. За сада у нашој судској пракси ово је новина, па чак је и у европској судској пракси овакав поступак тек је у последње време популаризован док је у Америци, где је почео и да се примењује још 40-тих година прошлог века, ова пракса веома раширена. Према неким подацима чак 80-90 посто спорова, посебно финансијских решава се путем медијације у САД.

Закон о медијацији у Србији усвојен је 2016. година и од тада на државном нивоу основан је Регистар медијатора и утврђени су услови који будући медијатори морају да испуне да би се бавили овом професијом. Овим послом могу да се баве сви пунолетни грађани који имају завршен факултет. Најчешће у пракси то су правници или психолози али има и других професија. Наравно, да би се бавили медијацијом сви заинтересовани морају да прођу обуке и да буду уписани у Регистар медијатора.

У Бечеју у овом тренутку има 4 регистрована медијатора и углавном су у питању правници који раде као адвокати или правници у праваним службама општинске управе и других интитуција.

Разговарали смо са Срђаном Глигорићем, адвокатом, који је је у последњих неколико месеци имао прве случајеве које је је водио као медијатор. Успешно су окончана до сада три процеса путем медијације и то веома компликовани и дуготрајни процеси, а тренутно он ради медијацију у четвртом процесу.

Према његовим речима медијација јесте новина у судској пракси у Србији али може да буде веома корисно средство за решавање спорова у пракси посебно кад су у питању спорови који су личне природе, породични, бракоразводне парнице и слично. Оваква врста праксе омогућава учесницима у спору мање посредника, већу дискрецију, јефтинији поступак и личнији контакт међу странама у спору што врло често доводи и до бржег решавања спора.

Срђан Глиогорић нам је рекао и да је веома пријатно изненађен и реакцијом и сарадњом са адвокатима и судијама у свим споровима јер медијација, на неки начин улази у домен рада адвоката и „узима им хлеб“. Судећи према његовом досадашњем искуству адвокати су позитивно прихватили ову новину у судској пракси. За судије ово би могло да буде добро растерећење за ионако затрпане судове великим бројем нерешених парница.

За сада, до 15. јула, траје промотивни период и сви медијатори раде медијацију бесплатно, тако је договорено на нивоу државног удружења. Након овог промотивног периода медијатори ће почети да раде редовно према новоусвојеном закону. Према том закону судије су на почетку процеса дужне да свим учесницим у спору предоче да постоји и оваква могућност решавања спора и да могу да се одлуче да након потписивања Споразума о приступању медијацији започну процес мирног решавања спора у вансудском поступку.