ВестиЕкономија

Министарство за бригу о селу: Нови конкурс за сеоска куће

Министарство за бригу о селу 22. јануара расписало је јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за куповину сеоских кућа са окућницом на територији Републике Србије за 2024. годину. Субјекти који могу да конкуришу за доделу бесповратних средстава су појединци, самохрани родитељи, брачни парови и ванбрачни партнери који испуњавају све обавезно прописане услове за учешће на јавном конкурсу.

Циљ програма је како се наводи смањење миграторних кретања становништва која доводе до депопулације у руралним подручјима, мотивисање сеоског становништва да остане на селу и подстицање младих да се врате на село, решавањем стамбеног питања.

Министарство за бригу о селу додељује бесповратна средства за куповину сеоске куће са окућницом чија процењена тржишна вредност непокретности не може бити већа од 1.200.000,00 динара, што је и максимални износ бесповратних средстава предвиђен за ову намену.

Подносиоци пријаве конкуришу заједно са јединицом локалне самоуправе на чијој територији се налази сеоска кућа са окућницом. Јединица локалне самоуправе изјавом потврђује тачност података и испуњеност услова који се односе на сеоску кућу са окућницом за коју се подносиоци пријаве определе.

Субјекти који могу да конкуришу за доделу бесповратних средстава за куповину сеоске куће са окућницом су пунолетни држављани Републике Србије који немају навршених 45 година живота и припадају следећим категоријама: појединац, самохрани родитељ, брачни пар, ванбрачни партнери.

Сеоска кућа са окућницом, за чију куповину подносиоци пријаве конкуришу, може да се налази на територији свих насељених места Републике Србије, изузев у градским и општинским седиштима и приградским насељима.

Сеоском кућом са окућницом у смислу Програма сматра се кућа са економским двориштем, које се налази на истој катастарској парцели као и сеоска кућа или на суседним парцелама у односу на сеоску кућу. Сеоска кућа са окућницом треба да испуњава основне услове за живот и становање, да поседује струју, воду, канализацију, као и инфраструктуру предвиђену конкурсом.

Бесповратна средства нису намењена за опремање сеоске куће и окућнице, порез на пренос апсолутних права приликом купопродаје сеоске куће са окућницом, порез на имовину, трошкове прикупљања документације за пријављивање на јавни конкурс, као и за гра-ђевинске радове за адаптацију сеоске куће.

Рок за подношење пријава тече од наредног дана од дана објављивања јавног конкурса до утрошка буџетских средстава предвиђених за ову намену, а најкасније до 1. новембра 2024. године.

Претходне три године усељено је 2.650 кућа у селима широм Србије, чиме је кров над главом добило 10.000 људи.

Бесповратна средства ће се додељивати по редоследу поднетих пријава – до утрошка буџетских средстава предвиђених за ову намену, а најкасније до 30. новембра 2024. године.

Све информације о потребној документацији  као и обрасце заинтересовани грађани могу да нађу на сајту Министарства.