Друштво

МУП Србије: Конкурс за ватрогасце/спасиоце

Министарство унутрашњих послова позвало је заинтересоване за упис 300 полазника на Основну обуку припадника ватрогасно-спасилачких јединица на који се заинтересовани могу пријавити закључно са 6. априлом 2022. године.

Право учешћа на конкурсу има лице која испуњава следеће услове: да је држављанин Републике Србије, да најмање годину дана има пребивалиште на територији организационе јединице за коју је расписан конкурс, до дана закључења конкурса, да нема мање од 19, а више од 30 година старости до дана закључења конкурса, да има завршену средњу школу, да не постоје безбедносне сметње за заснивање радног односа у Министарству унутрашњих послова, да поседује важећу националну возачку дозволу за управљање моторним возилом „Ц“ категориje (уколико пријављени имају само Б категорију имају обавезу да у току 18 месеци положе и за „Ц“), да испуњава посебне услове у погледу критеријума здравствене, психо-физичке и базично моторичке способности.

Пријава на конкурс, са документацијом, подноси се полицијској станици по месту пребивалишта кандидата.

Текст и ближе услове конкурса могу се наћи на сајту Министарства унутрашњих послова www.mup.gov.rs  и сајту  Центра за основну полицијску обуку www.copo.edu.rs.