Економија

МЗ Милешево – Дрљан: Округли сто о заштити животне средине

Уоквиру пројекта „Шума зове на дијалог“ МЗ Милешево-Дрљан и Мрежа „Пошумимо Војводину“ организовали су округли сто „Значај шумских заштитних појасева за подручје Војводине“ намењен пре свега пољопривредницима у Дрљану, у општини Бечеј.

На овом скупу су на самом почетку Јордана Нинков из Институт за ратарство и повртарство и инж. шум. Марко Ђапић из Покрајинског завода за заштиту природе представили своје презентације и учествовали у дискусији са пољопривредницима и заинтересованом јавношћу.

Након тих презентација о количини органске материје у пољопривредном земљишту, са посебним освртом на оранице и презентације о самим пољозаштитним појасевима, као једне од агроеколошких мера за умањење процеса ерозије, присутни су отворили дискусију.

Један од закључака након дискусије је био и да наша локална самоуправа разуме потребу и значај подизања пољозаштитних појасева и да даје подршку овој активности. Ипак оно што су пољопривредници лоцирали као проблеме су да није одређено, тачније није додељено и управљање појасева ником, поред тога нису јасно дефинисане ни мере и начин како да се спречи нелегална сеча стабала. Пољопривредници су предложили да се пооштри казнена политика за преступе из ове области. Представници локалне самоуправе са своје стране виде решење само системским приступом од стране државе (виших органа, јер ЈЛС немају ни надлежности ни средства за то што је наведено.

Током трајања округлог стола у којем су учествовали осим пољопривредника и пчелари и локални активисти закључено је да је подизања појасева неопходна и да се тиме остварује општекорисна добит за све. Оно што је такође био закључак скупа је и да је је за то потребно ангажовати стручна лица јер већина од њих нису довољно информисани када су у питању евентуалне штете које могу настати приликом коришћења заштитних појасева (као што су инвазивне врсте и сл.).

Поједини пољопривредници су рекли да су вољни да на делу своје парцеле подигну неку врсту заштитног појаса (воћкарице, медоносне врсте, храст…). И пожалили су се на то да приликом садње појасева често доминира сибирски брест (Ulmus pumila) којег је тешко уклонити касније јер је то дрво крто и лако се ломе гране при јачим ветровима и сл.

Пројекат „Шума зове на дијалог 2“ реализује се у оквиру програма Екосистем: Подршка реформама у заштити живот-не средине, који спроводе Млади истраживачи Србије, уз подршку Шведске. Пројекат реализују 4 чланице мреже “Пошумимо Војводину” – носилац пројекта, Покрет горана Новог Сада и удружења Еколошки центар Врбас Зелени Врбас, Рурални центар Сова и Удружење Дечија еколошка академија.