Култура

Народна библиотека Бечеј: Два летња литерарна конкурса за децу и младе

Први је Регионални поетски конкурс за децу „Сунце стихова“, у трајању од 5.07.2021. до 25.08. 2021.године. Конкурс „Сунце стихова“ намењен је деци узраста од 10 до 15 година. Рок за слање песме је 25.август 2021.године. Тема конкурса је слободна. Уз пријаву послати кратку биографију аутора/ке . Од једног аутора, према пропозицијама, дозвољено је да у радовној конкуренцији буду само две песме. Песму аутори могу да напишу на на српском, мађарском, босанском, црногорском или хрватском језику. Неће се разматрати радови који не задовољавају форму песме, раније објављивани радови, песме послате након назначеног рока.
Пријаву са песмом послати на е-маил адресу: suncestihova@gmail.com, наслов песме треба да буде садржан у теми e-maila (subject).
Овај конкурс је намењен пре свега популаризацији писане речи код деце ако и афирмацији књижевног стваралаштва деце и презентацији дечије поезије.

Резултати конкурса биће објављени 11.септембар 2021. године а додела награда и јавно представљање аутора биће у башти Позоришног клуба Градског позоришта Бечеј. Овај конкурс је расписан и реализује се у оквиру манифестације БЕДЕФ-а (Бечејски дечији фестивал).

Све додатне информације можете добити од запослених у Народној библиотеци у Главној улици 11, на телефон (021) 6912 747 или путема електронске поште на е-маил адресу suncestihova@gmail.com


Други конкурс је намењен младима и у питању је Регионални конкурс за кратку причу „Новелета“, са истим временским роком, од 5.07.2021. до 25.08. 2021.године.

Конкурс „Новелета“ намењен је младима (од 16 до 30 година) и такође је тема радова слободна. Као и код дечијег конкурса потребно је да се уз рад пошаље кратка биографија аутора/ке и такође је од истог ауторам могуће конкурисати само са две приче. Прича може да буде на српском, мађарском, босанском, црногорском или хрватском језику дужине максимално 9000 карактера (око 3 куцане странице, single-space). Неће се разматрати радови радови који не задовољавају форму кратке приче (есеји, чланци, поезија, драма и друге форме), раније већ објављене приче и радови који су послати након назначеног рока. Овај конкурс реализују се уз подршку Канцеларије за младе Општине Бечеј.

Пријаву са кратком причом послати на маил noveletabecej@gmail.com уз обавезно наведен наслов приче као предмет (subject) e-mail-a.

Додела награда на конкурсу биће организована такође 11.септембар 2021. године у башти Позоришног клуба Градског позоришта Бечеј у оквиру манифестације БЕДЕФ (Бечејски дечији фестивал). Додатне информације можете добити и у просторијама Народне Библиотеке Бечеј у Главној улици број 11, на телефон (021) 6912 747 или на упит путем електронске поште на адресу noveletabecej@gmail.com.