ДруштвоКултура

Народна библиотека Бечеј: Издавање књига по посебној процедури од 4. маја

Поводом препоруке Министарства културе да и библиотеке започну са радом разговарали смо са директорицом Народне библиотеке у Бечеју, Ловаш Ђијантом, на који начин и уз какве мере предострожности ће ова установа почети са радом са корисницима.

“У складу са препоруком Министарства културе и ин-формисања од 21.4.2020 година, а сходоно новонасталој ситуа-цији поводом пандемије вируса COVID – 19, Народна Библиоте-ка Бечеј започеће рад са својим корисницима 4.5.2020. године. Препорука Министарстава је била изненађење за скоро све библиотекаре узимајући у обзир дотадашње препоруке, мере, одлуке и наредбе које су се односиле на библиотеке. Чињеница је да су библиотеке у Србији, а самим тим и ми неспремно дочекали почетак нормализације стања.” рекла нам је директорица Ловаш Ђијанта

С обзиром на специфичност рада са корисницима кад је ова установа у питању и чињенице да књиге које прелазе из руке у руку могу да буду предмет преношења вируса и да је у питању својеврсна форма личног контакта потребно је да се предузму посебне мере заштите како запослених тако и корисника.

“Од Друштва библиотекара Србије и Градске библиотеке у Новом Саду добили смо препоруке и мере за рад библиотека током ванредног стања изазваног COVID – 19 пандемијом. С обзиром да је потврђено да вирус може да живи неко време на папиру и картону, по препоруци епидемиолога, књиге које корисници буду враћали остављаће се на посебном месту одакле ћемо их тек након недељу дана враћати у књижни фонд. Корисници неће моћи сами да бирају књиге као што су то досад чинили, већ ће унапред морати да знају који наслов желе или барем жанр, па ће им наши љубазни библиотекари помоћи у избору адекватног наслова. Корисници ће моћи да узму по 3 књиге. Улазиће се један по један, до импровизованог пулта наравно уз обавезно коришћење заштитних маски и рукавица. Рад са корисницима одвијаће се у једној смени од 8 до 13 часова. Апелујем на грађане и наше редовне читаоце да због избе-гавања гужве и стварања непотребних редова, расподеле своје доласке на неколико дана. Морам напоменути да смо у обезбеђивању, тј. набавци заштитиних маски и рукавица имали подршку локалне самоуправе, као и јавних предузећа “Комуналац” и “Водоканал”, а захвални смо и Техничкој школи која ће нам донирати визире. У току је и израда заштитиних паноа. Током ове недеље завршићемо све финалне припреме како би смо спремно дочекали наше суграђане после првомајских празника.

Морам напоменути да Библиотека од почетка ванредног стања није престала да ради. Својим корисницима је била на рас-полагању преко своје интернета, фејсбук и инстаграм странице на којима је свакодневно постављала разноврсне едукативне и забавне садржаје. Такође имали смо расходовање књига, сре-ђивање књижног фонда и врло захтеван задатак уноса података у базу Мреже библиотека Србије који није био ни мало мали, што је захтевало ангажованост свих запослених, а и констултације са градском Библиотеком из Новог Сада.ˮ – Ловаш Ћијанта