Култура

Народна библиотека Бечеј: Набавка нових књига

Као и већина градских библиотека у данашње време, када је све мање средстава за културу и за културне програме, и бечејска Народна библиотека се сваке године све теже довија да за што мање средстава која су им доступна у оквиру буџета набави што више књига, купи што већи број нове наслова у току године и колико је могуће испрати сва нова издања које нуде издавачи. Захтеви су све већи, све већи је број књига на тржишту, посебно зато што је политика библиотеке таква да се улажу велики напори да се одржи баланс и да се што више издања набави на оба језика. Но, ово све није лако  јер се већ годинама уназад буџет за набавку књига из локалног буџета не мења, не повећава, што свакако није довољно да би та средства покрила нове цене књига које све више расту.

Књижни фонд библиотеке се свакако неминовно из године у годину повећава, али се један одређен број књига и расходује услед оштећења. Све ово се само делимично финансира из локалног буџета, добар део средстава за набавку књига у Народној библиотеци стиже и из виших нивоа власти, посебно из покрајинских фондова и из донација.

Један одређен број књига такође стиже и од донација суграђана, из откупа књига, а претходних година било је доста донација и књига не само на српском и мађарском него и на енглеском и другим језицима из страних амбасада и од међународних организација.

Директорка Народне библиотеке Бечеј је за ову годину најавила да ће од овогодишње буџетске линије за набавку књига у износу од 500.000 динара покрити набавку бар око 300 нових наслова на српском и мађарском језику али да су такође из ове институције поднели и захтев ресорном покрајинском секретаријату за додатне средства за куповину нових књига као и Министарству културе Републике Србије.

Осим набавке књига ова установа има и велики број других програмских активности који такође захтевају средства па се и ту запослени у библиотеци максимално труде да редовно учествују на конкурсима које расписују ресорна тела виших нивоа власти али и да конкуришу код регионалних и међународних донатора. Уз то редовно учествују и у пројектним линијама када су у питању и улагања у инфраструктуру зграде, односно свих објеката у којим се одвија рад Народне библиотеке.

Идеја која стоји иза свих ових напора јесте да се читаоцима и корисницима библиотеке, онима који користе књижевни фонд библиотеке, али и редовним посетиоцима великог броја програмских активности пружи што бољи културни програм. Ово важи како за градску, централну библиотеку тако и за сва одељења библиотеке у насељеним местима која су веома важна јер је у већини сеоских средина огранак библиотеке једина културна установа у којој се одвијају сви програми културе али је и седиште у којем се одвија скоро искључиво друштвени и социјални живот у тим малим заједницама.