ВестиЕкономија

Упозорење за старије потрошаче и пензионере!

Ризична куповина од теренских продаваца

На адресу наше редакције све учесталије нам стижу усмене и писмене жалбе наших читалаца, посебно из насељених места, углавном пензионера, да су скоро свакодневно на мети великог броја путујућих продаваца који им нуде различите производе, посебно оне које су намењени као медицинска помагала и за побољшање здравља а који свакако нису препоручени од стране њихових лекара.

Већина тих продаваца најпре пензионере контактирају телефоном а затим се убрзо нађу на самом прагу домаћинства, где затекну углавном пензионере који су најчешће код куће, и затраже да направе демонстрацију производа, врло често обећају и неке поклоне, понуде куповину на рате, преко административе забране на пензију. Ови продавци су веома вешти да кроз разговор са „клијентом“ лако процене ситуацију које производе да им понуде и на затраже да на лицу места одмах склопе уговор.

На ову појаву упозорила је и Национална организација потрошача Србије НОПС. Ову робу, попут прекривача, масажера, али и уређаја за чишћење, добро обучени трговци пензионерима презентују, понекад убеђивање траје и по неколико сати. Углавном су регистровани за „продају и наплату“ уређаја за пречишћавање, освежавање, за производе за здраво спавање,  за „терапеутске креветнине“, „антиалергијске постељине“, „биомагнетне простирке“, „масажере за релаксацију“ и др. Ови производи коштају и по неколико десетина хиљада динара, па и више.

Најчешће се на крају испостави да су у питању јефтини производи чија цена превазилази тржишну, међутим купци често после никако не успевају да раскину тај уговор, нити да ступе у контакт са продавцима.

Углавном је реч о добро уиграним трговцима који на тај начин најчешће таргетирају старије особе јер чак и када схвате да су преварени, већина од њих се често устручавају да признају чак и породици да су жртве преваре.

Указујући на ову појаву скрећемо пажњу, посебно старијим нашим суграђанима да буду опрезни.

Из Националне организације потрошача такође упозоравају и на то да су они увидом у документацију коју су им потрошачи доставили, приметили велике неправилности током продаје. Један од најчешћих облика преваре је што им приликом куповине углавном није приложен и образац за одустанак од уговора на који потрошач има право по закону. Према важећим прописима, попуњавањем наведеног обрасца купац у року од 14 дана од куповине има право да, без навођења разлога, одустане од куповине. С друге стране, производи се испоручују без упутства за употребу, што такође указује на превару, кажу у НОПС-у.

На жалост, веома велик број фирми у целом овом систему „кућне“ продаје сарађује и са ПИО Фондом. Улога Фонда ПИО у овим купопродајама је административна – када му било која од наведених фирми достави потписани купопродајни уговор са неким пензионером, Фонд ставља такозвану административну забрану на његову пензију и „скида“ месечне рате све док се не исплати цео уговорени износ. Проблем је што се, осим корисних ствари које пензионери могу да купе на овај начин – огрев, обућу, одећу, да региструју аутомобил на рате, купе компјутер – све чешће дешава да плаћају енормно велике рате на име прескупих усисивача, пречишћивача, јастука који „хладе“, масажера, као и разних предмета непознатог порекла који им се продају као здравствено корисни. Фонд, међутим, од свих овако склопљених уговора и приходује одређена средства, што је потврдила и Државна ревизорска институција током 2022. године. Наиме, у уговорима о пословној сарадњи са предузећима, дефинисана је накнада на име трошкова за извршене услуге „као проценат од укупно обустављених средстава“.

У већ прилично велик број фирми које су нудиле производе пензионерима на рате „умешале“ су се сада и нове фирме које нуде попусте преко новоуведених пензионерских картица. Како стоји на сајту ПИО до сада је ова институција потписала партнерске уговоре о попустима са најмање 600 фирми, са тенденцијом повећања броја. Иако, почетна идеја јесте да пензионерима се помогне да купе неке производе који себи не могу да приуште без рата, ипак овде је заиста потребан опрез а већина од њих није баш верзирана да се у тој огромној понуди снађе, што олакшава посао оним продавцима који им долазе на кућни праг и убедљиви су довољно да има продају и нешто што је превара у смислу функционалности, што је сумњивог порекла и квалитета.


Реакција Републичког фонда ПИО на текст

У вези објаве у Бечејским данима под насловом „Упозорење за старије потрошаче и пензионере“, из које се може извести сумња да је Републички фонд ПИО укључен у ризичне куповине пензионера од теренских продаваца, истичемо да је то асолутно нетачно и да је, на овај начин, јавност доведена у заблуду. Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање никада није учествовао нити саучествовао у било каквој превари пензионера. Истина је заправо да је Фонд једна од институција којa највише, на различите начине, брине о стандарду корисника пензија.

Фонд ПИО је законом овлашћен да исплаћује пензије и има за-конску обавезу да спроводи обуставу на пензијама корисника, ако они то својим потписима потврде, без обзира да ли постоји или не уговор са привредним субјектом – продавцем роба. Уговори са привредним субјектима су потписивани управо да би се уредила и уједначила пракса и да налози за обуставу буду заиста израз воље корисника, што они својим потписима потврђују. Сви привредни субјекти с којима су уговори били потписани регистровани су на законит начин, а један од услова при склапању уговора био је и тај да се грађани не смеју доводити у заблуду у погледу квалитета и цене производа/услуге. Списак свих уговора увек је био јаван и налазио се на веб презентацији РФ ПИО.

Међутим, како је у пракси почела злоупотреба у продаји робе од стране појединих правних субјеката, који су се пензионерима представљали као сарадници или запослени у Фонду ПИО, нудећи им поклоне и на остале начине их обманом наводили да потпишу уговоре о куповини и захтев за административну забрану и како се повећао број обманутих пензионера који су, тек по обустави од пензије, схватили да су скупо платили непотребне производе, учестали су апели Фонда на грађане кроз медијска саопштења да су у питању преваре, да Фонд ништа не поклања, нарочито не душеке, масажере, ваучере и сл. и да корисници морају бити обазривији, као и да сваку превару одмах пријаве најближој Полицијској управи.

Да би потпуно отклонио сваку могућност злоупотребе, Републички фонд ПИО је променио политику пословања и спровео одлуку Управног одбора да се сви постојећи уговори ставе ван снаге, односно раскину и да Фонд са привредним субјектима убудуће не закључује нове уговоре на основу којих ће вршити наплату у име и за рачун привредног субјекта спровођењем административних забрана на пензијама ко-рисника који су закључили уговоре о куповини роба и услуга.

Будући да је претежни број обустава на пензијама по основу административних забрана израз воље и реалне потребе пензионера, као и да је већина привредних субјеката професионална и коректна у пословању, наглашавамо да ће корисници пензија и даље моћи да врше куповину роба и услуга плаћањем путем административних забрана са привредним субјектима по сопственом избору и у складу са позитивним прописима, јер законска обавеза Фонда је да спроводи обуставе на пензијама.

Посебно истичемо да је недопустиво доводити у везу наведене раскинуте уговоре, са споразумима о сарадњи које Фонд ПИО, последњих неколико месеци, потписује са фирмама које се укључују у пројекат Пензионерска картица и обезбеђују попусте пензионерима при куповини уз Пензионерску картицу.

Пензионерске картице нове генерације су најбољи пројекат који је Фонд могао да покрене, јер је на овај начин обезбедио пензионерима да, уз картицу, добију знатно више за средства којима располажу. Поред доказивања статуса пензионера, Пензионерска картица омогућују корисницима да остваре попусте и погодности при плаћању роба и услуга код правних лица с којима Фонд склопи споразум о сарадњи, а на основу потрошње добијају и бодове, по основу којих остварују додатне бенефите у јавним установама. До сада је Фонд потписао преко 840 споразума, међу којима су велике трговинске компаније, апотеке, здравствене институције, банке, бање, јавна предузећа, установе културе, предузетници, занатске радње…

Попусти су обезбеђени у свим делатностима за које су пензионери показали интересовање, а Фонд ПИО континуирано ради на даљем јачању мреже партнерских фирми, како би пензионери могли при готово свим куповинама да добију попуст.