ДруштвоСервис

Обавештење „Потисја Бечеј“ доо о начину плаћања услуга током ванредног стања

„Потисје-Бечеј“ ДОО даје препоруку грађанима општине Бечеј, због ванредног стања у Републици Србији, ради спречавања ширења вируса, да своје рачуне за комуналне услуге плаћају електронским путем а уколико нису у могућности могу позвати „Потисје- Бечеј“ ДОО па ће наша инкасантска служба у договору са корисником изаћи на лицу места ради наплате рачуна.

Бројеви телефона: 021/6910-777,  021/6910-411

О даљим токовима благовремено ћемо обавештавати грађане путем нашег сајта и средстава јавног информисања.

 Директор „Потисје-Бечеј“ ДОО: Золтан Фејеш с.р.