Сервис

Обавезна регистрација пловних возила

Након што је крајем марта Oдсек за инспекцијски надзор општине Бечеј обавестио све привредне субјекте правна и физичка лица кориснике обале и воденог простора да ће се почетком априла вршити ванредан инспекцијски надзор на делу обале и водног простора реке Тисе односно десне обале Тисе на територији насеља Бечеј – стационажа грађани су били дужни да региструју све чамце и друге пловне објекте. За оне који то нису учинили на време општинскја управа је најавила да ће ускоро кренути са уклањањем њихових чамаца код камп насеља и даље према шуми и шлајзу. Свако пловно возило које буде затечена а нема валидну дозолу издату од стране надлежене службе за урбанизам биће уклоњено.