Обустава саобраћаја у делу Зелене улице

Након завршетка радова у делу Зелене улице од улице Данила Киша до приступног пута према станици полиције тј.од 21.03.2020.године обуставља се саобраћај у делу Зелене улице од приступног пута према станици полиције до раскрснице са улицом Петефи Шандора. Завршак радова у том делу улице је планиран до 20.04.2020.године.