ДруштвоСервис

Бечејпревоз редуковао број полазака из Бечеја

„Због пандемије изазване коронавирусом, заразном болешћу чије је сузбијање од интереса за Републику Србију, Бечејпревоз редукује ред вожње. Истакли смо редуковане редове вожњи за 18. 03. 2020. и 19. 03. 2020.“  каже се у саопштењу на сајту овог предузећа