Предлог Oдлуке Рaднe групe o зaтвaрaњу OШ „Пeтeфи Шaндoр“

Представници Радне групе за израду елабората и предлога акта о мрежи основних школа на територији општине Бечеј су у четвртак 7. фебруара на конференцији за штампу представили предлог одлуке које су донели на састанку који је одржан истог дана. Одлуке је образложила координаторка Радне групе, Сузана Ђукић. На конференцији су поред ње, говорили и општински просветни инспектор Споменка Судчевић, чланица општинског већа задужена за подручје управе и прописа, Светлана Вулетић, и председница Актива директора основних и средњих школа општине Бечеј Светлана Ташковић.

Сузана Ђукић је новинаре обавестила о току састанка који је започео са четири тачке дневног реда од којих се прва односила на доношење закључака који су донети у складу са текстом елабората, након чега су разматрана два предлога од којих је први предлог био да се одржи статус кво и да се предложи да се подржи опстанак свих шест основних школа на територији општине Бечеј, а други да се у складу са Уредбом о критеријумима за доношење акта о мрежи јавних предшколских установа и акта о мрежи јавних основних школа донесе предлог одлуке о затварању ОШ „Петефи Шандор“. Остале тачке односиле су се на потврду о задржавању статуса предшколске установе „Лабуд Пејовић“ и на разматрање предлога о употреби постојећих објеката образовних установа. Радна група за доношење овог акта броји укупно 15 чланова, а на састанку је присуствовало 12 чланова.

Предлог одлуке који је подразумевао затварање ОШ „Петефи Шандор“ усвојен од стране Радне групе, већином гласова. Радна група је дала предлог да школа „Шаму Михаљ“ отвори истурена одељења у Дрљану и Милешеву, односно да се ученици те школе упуте да похађају остале три школе у граду по жељи родитеља. Запослени за које постоји могућност да се нађу у статусу технолошког вишка, били би распоређени на послове у осталим школама у општини Бечеј. Чланови овог тела су образложили да је овај предлог, као једини могући, изгласан искључиво на основу података који су добијени из елабората и да је предлог одлуке донешен у складу са Уредбом Владе Србије и Законом о систему образовања и васпитања.
Одлука је донешена већином гласова, осам чланова је гласало за ову одлуку, три су била против и један члан је био уздржан. Чланови су се при доношењу одлуке водили и тиме да се елаборат ради као предлог за следеће четири године те су у обзир узети све трендови смањења броја деце у школама.

Сузана Ђукић је рекла да су током израде акта протеклих недеља, чланови групе имали доста притисака од стране јавности. „Није нам било ни мало лако и били смо под притиском јавности, али смо предложили оно што је законски једино било могуће“ рекла је Ђукић. Овај предлог биће упућен на јавну расправу, а након тога у скупштинску процедуру, и уколико буде усвојен, иде на сагласност у Покрајинску владу и у Министарство просвете, који доносе коначну одлуку.

Споменка Судчевић, просветни инспектор објашњавајући услове из Уредбе, који прописују да школа мора имати 480 ученика или 16 одељења детаљно је образложила зашто основна школа „Петефи Шандор“ не испуњава ове услове.

„Чињеница јесте да они сад имају 20 одељења од којих су нека комбинована. Када је у питању настава на српском језику први и трећи разред имају 6 ученика, други и четврти разред имају 7 ученика, пети разред има 8 ученика, шести 6 ученика, седми разред 8 ученика, осми разред 7 ученика, Милешево комбиновано има 7 ученика. Када је у питању настава на мађарском наставном језику први разред има 17 ученика, други разред 15 ученика, трећи разред 20 ученика, четврти разред 23 у два одељења, пети 25 ученика, шести 34 у два одељења, седми 27 у два одељења, осми 36 у два одељења. Дрљан комбиновано има 6 ученика. Следеће године имаћемо у петом разреду на српском језику само два ученика. Како је могуће да се у разреду ради са 2 ученика? Сваке године у јуну министарство даје одобрење за формирање одељења и школа је дужна да поступи у складу са препорукама“- рекла је Судчевић.

Сузана Ђукић је напоменула да одељења у ОШ „Петефи Шандор” нису формирана у складу са законом, јер у четвртом и седмом разреду на мађарском језику има по два одељења где једно има 11 и друго 12 ученика, односно 13 и 14 (седми разред) а то је по закону по једно одељење. Закон прописује да се тек за 31. дете отвара ново одељење. Наведено је да школа не испуњава чак ни услов у коме се каже да школа може да има мање од 480 ученика уколико у околини од 2 километра не постоји школа у којој се настава изводи двојезично. То није случај са школом „Шаму Михаљ“ која иако нема 480 ученика, удаљена је више од 2 километра од следеће најближе школе, као и школа из Бачког Градишта. Остале све школе имају 480 ученика и задовољавају услове.

На састанку Радне групе било је речи и о објекту ОШ „Петефи Шандор”. Постоје неки предлози и индиције да би овај објекат могао да се искористи као простор за средњошколски ученички дом уколико се обезбеде средства. Објекат је у јавној својини Републике Србије, са правом коришћења школе „Петефи Шандор“ а одлуку о могућој промени намене доноси Покрајинска влада, а не локална самоуправа.

Када је у питању јавна расправа која је следећи корак ка доношењу одлуке она ће бити сазвана и спроведена одмах након што се текст овог предлога уобличи за јавност и скупштинску процедуру али према свим претпоствкама, уколико се на њој не појави неки аргументован разлог који се темељи на законској основи, овај предлог ће у овом облику доћи до скупштине. У сваком случају све мора бити готово до краја марта (27. марта), јер тада истиче законски рок да Општина достави одлуку у Покрајинску владу и у Министартсво просвете.

Светлана Ташковић је говорећи о потенцијалним технолошким вишковима наставног и другог особља школе „Петефи Шандор“ рекла да су по Закону о образовању све установе за основно школско и средње образовање дужне да преузму све технолошке вишкове у истом статусу као запослене на неодређено време, наглашавајући да на територији општине Бечеј постоји преко 200 слободних радних места у просвети. Технолошки вишкови уколико не пронађу посао имају могућност и да узму отпремнине или да примају 65% плате до 15. септембра следеће школске године од стране Министарства тако да имају и додатни временски рок да им се пронађе намештење.

У основној школи „Петефи Шандор“ и након објаве предлога одлуке Радне групе о укидању школа настављено је потписивање петиције поводом најављеног укидања ове школе. За сада, пре затварања овог броја, укупно је око 3500 грађана потписало петицију и према нашим сазнањима Савет родитеља ове школе је одржао конференцију за штампу на коју нису позвани сви новинари.