Друштво

Општина Бечеј: 600.000 динара за пројекте омладинске политике

Општина Бечеј је у понедељак 26. априла расписала Јавни конкурс за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса за општину Бечеј које реализују удружења у области – омладинске политике. Циљеви јавног конкурса су унапређење: информисања младих, културе и слободног времена младих, здравље младих, безбедности младих, образовања младих, рада са осетљивим групама младих, запошљавања младих, међусекторске сарадње.

Укупан износ средстава планиран за финансирање програма удружења у области омладинске политике из буџета Општине Бечеј у 2021. години је 600.000,00 динара. Резултати конкурса и листа вредновања и рангирања пријављених програма, коју утврђује конкурсна комисија, биће објављена на званичној интернет страници Општине Бечеј и на Порталу е-Управа, у року од 60 дана од дана истека рока за подношење пријава. Одлука о избору програма којима се из буџета Општине Бечеј додељују средства биће донета у року од 30 дана од дана истека рока за подношење приговора.