Економија

Влада Србије: Субвенције за органску производњу

Министарство пољопривреде је ове године расписало конкурс за субвенције за пољопривредне произвођаче укључене у органску биљну производњу. Подстицаји за површине под органском производњом исплаћиваће се на основу Захтева за органску биљну производњу који су произвођачи дужни да доставе Управи за трезор и то у периоду од 03. маја до 30. јуна текуће године. Захтев за подстицаје у органској биљној производњи, подноси се једанпут годишње, у два примерка Министарству финансија – Управи за трезор, а укупни максимални износ који корисник подстицаја може да оствари је 520.000 динара.

Ове године је објављен и посебан Правилник по којем ће се регулисати давања за ове субвенције. Овим правилником ближе се прописују услови, начин и образац захтева за остваривање права на подстицаје за органску биљну производњу, као и максимални износ подстицаја по кориснику.

Један од услова за произвођаче је и да у наредне три године од године за коју је остварио право на подстицаје за органску биљну производњу примењује методе органске биљне производње у складу са законом којим се уређује органска производња, на катастарским парцелама за које је остварио право на подстицаје за органску биљну производњу.

Из Министарства кажу да ће држава такође убрзати процес сертификације органске производње, јер ће тај посао уместо произвођача, односно коопераната, моћи да раде и хладњачари. С друге стране и сам процес сертификације из класичне у органску производњу држава је омогућила још једну алатаку, а то је да тај процес једна платформа преузме на себе за све своје кооперанте.