Економија

Општина Бечеј: Брза саобраћајница

Брза саобраћајница дужине 175 километара спојиће два гранична прелаза, и између њих Сомбор, Кулу, Врбас, Бечеј, Нови Бечеј и Кикинду.

Након обављеног јавног увида, нацрт просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута ИБ реда гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег)-Сомбор-Кула-Врбас-Србобран-Бечеј-Кикинда-гранични прелаз са Румунијом (Наково) предат је Скупштини Аутономне Покрајине Војводине.

Када је реч о делу пројекта који се односи на територију општине Бечеј, важно је знати да је у плану експропријација парцела, чији списак ће бити јавно истакнут на званичној интернет страници Општине Бечеј, рекла је начелница Одељења за урбанизам, грађевинарство, комуналне послове, саобраћај и инспекцијски надзор, Даниела Дорословачки.

„Што се тиче просторног плана посебне намене он је прослеђен Скупштини АПВ и очекује се у току наредног месеца његово усвајање. Влада Војводине је усвојила предлог нацрта и сад то улази у скупштинску процедуру. Та процедура мора да се заврши да би имали основ за било какву градњу и спровођење планске документације. Знамо сви да брза саобраћајница иде од Сомбора до Кикинде, да повезује граничне прелазе са Хрватском и Румунијом, да повезује цео један низ општина. Тај просторни план обухвата и одређени део територије општине Бечеј. То што улази у обухват не значи да ће бити подређено експропријацији односно одузимању, откупу, односно рушењу. Ово што је тренутно и што се види на подлогама на плану, све што је зелено обојено је предмет експропријације, све што није зелено обојено није предмет експропријације него припада неким заштитним појасевима који су неопходни за одржавање односно за очување тог неког брзог пута. Ту се види да се они додирују са катастарским парцелама које су и ивица постојећег државног пута и ту се завршава експропријација. У том заштитином појасу биће заштићено у смислу градње и реконструкције објеката, биће мало строжије прописано.“ – рекла је Даниела Дорословачки.

“Брза саобраћајница требало би да пролази поред Радичевића и дела индустријске зоне у Бечеју, ка преводници код Новог Бечеја. Важно је да напоменемо да у плану изградње брзе саобраћајнице није предвиђено рушење ниједне куће на територији Радичевића. Парцеле које се налазе до постојећег државног пута биће део такозваног заштитног појаса. То значи да ће реконструкција објеката и градња у том делу бити контролисана и да ће за то постојати посебне процедуре. Планом је предвиђено да приликом изградње брзе саобраћајнице уклоне само две викендице на територији читаве Војводине. Једна је на нашој територији уз Градиштански пут, где би требало да буде изграђен надвожњак”, појаснила је Дорословачки.

Она је додала да је Општине Бечеј у обавези и да изради елаборат за експропријацију, заједно са пратећом документацијом. Планом је предвиђена и ревитализација државних путева који ће ићи уз брзу саобраћајницу, као и изградња приступних саобраћајница, надвожњака и кружних токова.

„Ко жели да се мало боље информише у плану који је објављен постоји тачно шта је појас пута, шта је заштитни појас и шта је појас контролисане градње. Појас мото пута је све ово што је законом предвиђено да се утврди јавни интерес и оно што ће бити експропријатисано. Оно што је у заштитном односно у појасу контролисане градње план је такође прописао начин решавања проблема грађења. То не значи да ће градња бити апсолутно забрањена само ће бити посебно условљена. То не значи да ће објекти морати да се руше, ниједан објекат се на овом потезу не руши. Када се радио план гледало се да се траса утврди на начин који је најприхватљивији и за саобраћај али и за грађанство општине Бечеј али и за грађанство на територији других општина. Што значи, рушење објеката је сведено на минимум. На целом потезу комплетно ове саобраћајнице, не само у Општини Бечеј, руши се само два објекта и то су неке викендице уз пут које просто сметају траси која је предвиђена, ти објекти ће наравно бити експропријатисани. Што се тиче Радичевића, ниједан објекат се не руши, ниједна парцела у приватном власништву која је са стране баш насеља Радичевић не улази у појас експропријације у том смислу да брза саобраћајница треба да прође туда. Неки дело се откупљују одређених парцела, неке парцеле ће ући у комплетну експропријацију, то све зависи од елабората који ће то показати. Да би ми могли да спроведемо експропријацију условљени смо планом да се одраде одређени елаборати, односно пројекти парцелације и препарцелације да би се утврдила тачна величина парцела које се откупљују. Те парцеле које су ушле у поступак експропријације јесу парцеле које се тренутно користе као пољопривредно земљиште, значи без објеката на себи. Оно што се може видети на мапи је да ће практично онај бетонски плато преко пута насеља бити експропријатисан, односно једино се он руши.“ – наставила је Дорословачки и додала „На нашој општини само један објекат који је предмет експропријације и који се руши налази се на територије КО Бечеј уз градиштански путна месту где саобраћајница прелази са ове стране србобранске ка оној назовимо „новобечејској“.  Списак парцела које ће ући у експропријацију Општина Бечеј ће извући у наредних недељу дана и објавити на сајту општине Бечеј“

Овај план је прошао рани јавни увид и јавни увид и према речима Даниеле Дорословачки нико није осим ПИК-а Бечеј био заинтересовано лице са примедбама  је у једном делу траса мотопута прелази преко парцела на којима они имају инфраструктурне објекте у смислу система заливног поља. С обзиром да нисмо добили обавештење да се траса мења њихова примедба није усвојена јер има свакако остаје добар део заливног поља који они могу да користе без проблема. Значи, само у оном појасу где мото пут пролази у том појасу они неће моћи да користе заливни систем.

Заштитна зона је на 40 метара и у том делу објекти се не могу ширити габаритно али реконструкције могу да се раде без проблема.

„Сви прикључни путеви који се виде на мапи коришћени су атарски путеви који већ постоје једино што им се проширује зона коришћења искључиво из разлога што да би се неко прикључио на брзу саобраћајницу морају да се испоштују одређене услове. Наши атарски путеви су ширине од 3 до 6 метара, они који испуњавају услове дати планом ће остати такви само што ће се ревитализовати а они који не испуњавају услове мораће се проширити или оградити, зато је дата зона и око прикључне саобраћајнице која је за експропријацију да би се обезбедило довољно простора у случају да постојећи тренутно не испуњавају законом прописане ширине да могу да се реше. Постојећи атарски путеви који ће имати додира са брзом саобраћајницом, њихови прикључци су такође посебно дефинисани, наравно мораће да се добију услови од надлежних институција али је предвиђено да морају бити од чврсте подлоге и да морају да изнесу одређена оптерећења да не би штетили брзом саобраћају или машинама које их користе. За кретање пољопривредних машине постојаће и сервисне саобраћајнице које ће се планирати у зони. Из насељеног места прикључење ће из преко сервисних саобраћајница.“

Укупно ће на нашиј  територији, најавила је, бити изграђен један надвожњак и 4 или 5 кружних токова.

На питање новинара да ће том приликом бити и решена небезбедност С кривине према Радичевићу и Србобрану на постојећем путу Даниела је одговорила следеће: „На једној од мапа се види да С кривина остаје, с обзиром на то да се налази на постојећем државном путу који се задржава као један вид сервисне саобраћајнице али у том делу непосредно пре уласка у кривину имамо два кружна тока који одвајају саобраћај за мото пут и саобраћај за тај стари пут пут који иде ка Бечеј, Сенти … Тиме ће у суштини бити и успорен систем вожње у том делу па самим тим та кривина неће бити толико опасна и непрегледна као што је била до сада.“

Према њеним речима сви државни путеви који су обухвату у овом делу изградње брзе саобраћајнице су предвиђени такође за ревитализацију. Што може да значи чак и да ће та кривина бити исправљена.

За сада радови на изградњи брзе саобраћајнице кренули су у Сомбору и у Кикинди јер је овим општинама било дозвољено да раде урбанистичке планове па су тамо и кренули.

Радови у нашој општини биће у суштини спојка између те две стране. У једном моменту било је идеја да се крене и на територији општине Бечеј па да се иде на обе стране али тренутно то не изгледа извесно.

Експропријацију парцела ће спроводити локалне самоуправе и зато су и дати спискови парцела: Нека идеја је била да се неће утврдити почетна цена него ће се ићи на процену али је могуће да ће бити и утврђена цена. То још није дефинисано. Претпоставка је да ће ова експропријација бити плаћена из државно буџета јер је држава и власних пута, односно нове саобраћајнице.

На питање шта су конкретно обавезе Општине Бечеј у овом пројекту Даниела Дорословачки је одговорила:

„Обавеза локалне самоуправе је да истакне списак парцела,  да одради елаборат за експропријацију и све остале пратеће документе, парцелизацију и препарцелизацију. Касније обавезе биће да када се држава обрати на локацијске услове. Ми нећемо моћи да издамо грађевинску дозволу или локацијске услове али ми смо у обавези да дајемо одређене информације  државним органима за издавање услова. Код нас се директно спроводи план.“