Политика

Општина Бечеј: Именована Комисија за медијске пројекте

Општина Бечеј је на свом сајту објавила Решење о именовању чланова стручне Комисије за оцену пројеката поднетих на конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Бечеј у 2023. години. Ово решење је потписао председник општине Бечеј, др Вук Радојевић.

Он је одабрао од 8 пристиглих пријава следећа лица:

  • Марија Живановић из Удружења медија и медијских радника (УММР)
  • Младен Булут, на предлог Друштва новинара Војводине
  • Радојица Мали, самостална пријава

Задатак ове Комисије је да оцени пристигле пријаве на конкурс који је био расписан 17. фебруара 2023. године. Према правилнику о раду Комисије чланови овог тела су такође дужни да све пројекте оцене према постојећим критеријумима који су прописани у самој објави конкурса, у смерницама, као и да дају писано образложење за рангирање предлога пројеката укључујући и предлог износа додељених за сваки предложени пројекат.

Такође дужност ове Комисије је да консултују и националне савете мањина. Након усвајања стручне процене Комисија је дужна да своју одлуку преда председнику општине Бечеј у даљу процедуру на усвајање. Коначну одлуку о додели средстава на конкурсу потписује председник општине Бечеј.