Економија

Наставак поступка за отпис пореза од стране ЛПА из 2021. године

Посебно одељење за спречавање корупције Вишег јавног тужилаштва у Новом Саду покренуло је преткривични поступак против бивше начелнице локалне пореске администрације Десанке Тобџић. По наводима тужилаштва, поступак се води за кривично дело злоупотребе службеног положаја и у поступку се чак седам месеци чека извештај полиције.

Општина Бечеј је да подсетимо отписала 2020. године преко педесет милиона динара дуга за коришћење грађевинског земљишта без јасног основа.

На пропуст општинске управе указала је узбуњивачица, пореска инспекторка у општини, Јелица Арбутина још у јуну 2021. године, када је своје надређене обавестила да је у више случајева дуг за порез отписан на основу застарелости, а да законског основа за то није било.

У екстерној ревизији утврђено је да је у јануару 2020. године, налогом бивше начелнице Локалне пореске администрације (ЛПА), незаконито отписано укупно 89 милиона динара јавних прихода на име пореза на земљиште, накнаде за коришћење грађевинског земљишта и прихода органа и организација општине. Ревизију је, по налогу општинског руководства, радила приватна ревизорска фирма „Бојић ревизија”.

„На наш захтев да нам се достави правни основ, односно пратећа документација на основу које је урађен овај отпис (службене белешке, решења, решење о утврђивању спорних и дубиозних потраживања, евентуално доказ о брисању пореског обвезника из регистра, налози за књижење и пренос у ванбилансну евиденцију), начелник Одељења ЛПА нас је информисао да ништа од тога не постоји у Одељењу за ЛПА, односно да је урађен масовни отпис тим једним налогом без пратеће процедуре и неопходне документације”, наводи се у извештају ревизије.

У извештају наводе да је штету могуће утврдити „једино” анализом сваког појединачног обвезника, којих је преко 10.000, за сваку годину и по сваком рачуну, јер је за неке од дугова можда заиста наступила застара. Ту анализу приватна ревизорска фирма није урадила, па тако нису ни утврдили тачан износ штете по буџет.

Начелник општинске управе Зоран Ковач за Пиштаљку је навео да је још 2021. године да је приватна фирма ангажована за ревизију завршног рачуна општине уз сагласност Државне ревизорске институције, и да је у оквиру те контроле тражено и да се изврши додатна провера отписа.

По налазу ревизије општински начелник је упутио кривичну пријаву тужилаштву.

„Имајући у виду да је у току преткривични поступак, висина евентуално причињене штете још увек није утврђена”, пише у одговору тужилаштва и наводи се да су у току седам месеци већ два пута слали ургенције полицији, али да извештај и даље нису добили.

Извор: портал Пиштаљка