Економија

Општина Бечеј: Издвајања из буџетских резерви и средства из виших нивоа власти

У службеном листу Општине Бечеј од претходног месеца објављена су промене у буџетским.Па је тако за потребе „Општих услуга локалне самоуправе“издвојено једним решењем 129.000, затим другим 4.191.000 динара,  и трећим решењем 2.041.000 и четвртим 1.200.000 динара. За потребе допуне конта за „одржавање хигијене“ за три Месне заједнице(Прву, Трећу и МЗ Бачко Градиште) 1.800.000 динара, 600.000 динара за конто „накнаде у натури“ за ПУ „Лабуд Пејовић“, 1.000.000 за пројектно планирање за Градско позориште, 791.000 динара за пројект грађевинских поправки у ОШ „Шаму Михаљ“, 1.520.000 за социјалну и дечију заштиту, по 192.000 за „специјализоване услуге“ за две школе – ОШ „Север Ђуркић“ и ОШ „Шаму Михаљ“ из Бачког Петровог Села, 137.000 динара за Техничку школу за конто који се односи на обавезне таксе, порезе и казне, 500.000 динара за развој туризма и услуге по уговору за ТО Бечеј, 700.000 такође за ТО Бечеј за „Бечеј Ноћу“, 129.000 за опрему у Библиотеци. Што је укупно 15.122.000 динара из буџетских резерви.

Објављене су такође у службеном листу и позиције које су повећане на основу пројеката који су добијени из виших нивоа власти: Износ од 6.693.000 динара од Министарства за бригу о селу и  још 9.717.000 од истог Министарства што је укупно 31.410.000 на менских средства. Од Покрајинског секретаријата за регионални развој 500.000 за „Бечеј ноћу“. Од Покрајинског секретаријата за културу за три пројекта за Народну библиотеку (100.000 динара за „Недељу џентлмена“, 724.000 за пројекат „Кутак за младе“ и 115.000 за куповину књига), укупно из покрајине пренос средстава сада је на 63.298.000 динара. Укупно из виших нивоа власти је у овом турнусу приспело 17.849.000 динара