Економија

Општина Бечеј: Јавне набавке у септембру месецу

Током септембра месеца према извештају који се налази на порталу јавних набавки, када је у питању општина Бечеј, само један уговор је потписан из општине Бечеј, тачније из предузећа чији је оснивач општина Бечеј и то ЈП „Комуналац“ који је објавио конкурс за набавку хране за азил за псе. За овај посао само је фирма АГРО-ФИРМ ДОО ПОЖАРЕВАЦ имала понуду на износ на који
је и процењена вредност посла од 1.300.000 динара (што са ПДВ-ом износи 1.560.000 динара).

И Геронтолошки центар у Бечеју је на основу уговора о јавној авци који је склопљен са предузећем ОРТОПЕДИЈА МЦ ДОО
БЕОГРАД за цену од 1.999.800 динара (цена је са ПДВ-ом) извршио набавку ортопедских душека. Процењена вредност ове набавке била је 2 милиона динара. Предузеће из Београда било је такође једини понуђач.