Општина Бечеј: Jавни позив за доделу једнократне новчане помоћи породицама избеглих лица и интерно расељених лица смештених на територији општине Бечеј

Расписан је јавни позив за доделу једнократне новчане помоћи породицама избеглих лица и интерно расељених лица смештених на територији општине Бечеј.

Право на помоћ могу да остваре најугроженије породице избеглих и интерно расељених лица, који имају: статус избеглице или интерно расљених лица и пријаву боравишта на територији општине Бечеј, који имају чланове са болестима од већег социомедицинског значаја.

Помоћ је једнократна и њену висину утврђује Комисија у зависности од броја лица која остваре право на исту, с тим да максимални износ појединачне исплате по домаћинству не може бити већи од 20 хиљада динара.

Пријаве се подносе до 6. децембра, до 14 часова, а пријавни обрасци се могу преузети у пријемној канцеларији општине Бечеј, канцеларија 7, шалтер 1, повереништву за избеглице општине Бечеј, Главна број 11 и на сајту Општине.

 

Јавни позив за доделу једнократне новчане помоћи породицама избеглих лица и интерно расељених лица смештених на територији општине Бечеј