Општина Бечеј: Јавни позив за једнократну помоћ избеглим и расељеним лицима

Општина Бечеј расписала је Јавни позив за доделу једнократне новчане помоћи породицама избеглих лица и интерно расељеним лицима са територије општине Бечеј. Права на помоћ могу да остваре најугроженије породице која имају овај статус. У питању је једнократна помоћ максимално до износа до 15.000 динара. Потребна документације је: избегличка или расељеничка легитимација, доказ о висини месечне зараде или пензије за запослене и пензионере и изјава да нема приходе уколико је лице незапослено, медицинску документацију уколико је неко из породице болестан.

Пријаве са документацијом се подносе закључно са 8.12.2020. године до 14 часова без обзира на начин слања. Пријавни обрасци се могу преузети у канцеларији општине Бечеј и на сајту општине.