ВестиДруштво

Општина Бечеј: Јавни позив за подношење иницијативе за доделу годишње награде

На основу члана 7. Одлуке о установљавању годишње награде општине Бечеј и додели звања почасног грађанина општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј“ број 5/2010), Комисија за доделу годишње награде општине Бечеј и звања почасног грађанина дана 30.05.2024. године расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ИНИЦИЈАТИВA ЗА ДОДЕЛУ ГОДИШЊИХ НАГРАДА

за 2024. годину организацијама и грађанима за значајна остварења у привреди, науци, уметности, спорту и другим областима, чија је делатност, односно дело допринело привредном и друштвеном развоју и угледу општине Бечеј

I

Иницијативу за доделу годишњих награда могу поднети правна лица, органи општине, радна тела Скупштине општине Бечеј, групе грађана и појединци.

II

Образложена иницијатива за доделу годишњих награда се подноси од 10.06. до 20.06.2024 године.

У иницијативи je обавезно нагласити област-категорију за коју потписници предлажу организацију или појединца.

Необразложене иницијативе за доделу годишњих награда сматраће се непотпуним и неће бити разматране.

Иницијатива за доделу годишњих награда у писменој форми се доставља:

-лично (ОПШТИНСКИ УСЛУЖНИ ЦЕНТАР – КАНЦЕЛАРИЈА БРОЈ 7, шалтер број 2 )

или-путем поште препоручено на адресу:

Општина Бечеј Комисија за доделу годишње награде општине Бечеј Трг ослобођења бр. 2 21220 Бечеј  са напоменом:

„Иницијатива за доделу годишњих награда за 2024. годину.“Иницијативе за доделу годишњих награда пристигле након истека рока сматраће се неблаговременим и неће бити разматране.

III

Одлуку о додели годишњих награда општине Бечеј доноси Скупштина општине Бечеј.

Годишње награде уручује Председник општине Бечеј на свечаности поводом празника општине Бечеј.

IV

Додатне информације у вези подношења иницијативе за доделу годишњих награда могу се добити позивом телефонског броја 064/89-59-035

V

Текст Јавног позива за подношење иницијатива за доделу годишњих награда за 2024. годину организацијама и грађанима за значајна остварења у привреди, науци, уметности, спорту и другим областима, чија је делатност, односно дело доприне-ло привредном и друштвеном развоју и угледу општине Бечеј објавиће се и у „Бечејском мозаику“ и „Бечејским данима“.

Јавни позив је потписао Дане Мандић, председник Комисије