ВестиПолитика

47. седница СО Бечеј: Усвојен План развоја општине Бечеј

На вероватно последњој седници СО Бечеј у овом сазиву пред одборницима се нашло чак неколико важних планова који се односе на развојне правце општине Бечеј у наредном периоду.

Од тога свакако је најважнији План развоја општине Бечеј од 2024. до 2030. године. Овај документ садржи неколико области, односно неколико праваца развоја општине Бечеј у следећем периоду. Подељено у сегменте план предвиђа економски развој што подразумева и успостављање амбијента за развој конкурентне привреде, за развој одрживих туристичких капацитета, за развој локалне управе која ће бити у служби и грађана али и привреде, повећање запошљавања. Поред економског развоја у плану се могу наћи и смернице за одржање и развој мултикултуралне заједнице. Овај сегмент односи се на правце развоје социјалних програма заштите становништва, здравствене заштите, система формалног и неформалног образовања, спорта и рекреације и афирмативних програма промоције здравих начина живота. Такође у овом сегменту налази се и план развоја културе, промоција традиције и мултикултуралности. У делу плана који се односи на развој урбанизма побројани су неки дугорочнији пројекти који су од веће важности. Такође у том делу се налазе и планови за одрживи развој, за управљање ресурсима, комуналном инфраструктуром и др. У том сегменту је и путна инфраструктура, прелазак на обновљиве изворе енергије, управљање отпадом, мониторинг воде, ваздуха и сл.  Овај план који је усвојен на овој седници представља кровни документ који се, како стоји у документу, већ једним делом и спроводи.

Поред Плана развоја општине Бечеј одборници су усвојили и План детаљне регулације за изградњу ветроелектране Бечеј 2 на територији општине Бечеј који предвиђа изградњу 27 ветрогенератора на простору од 2900 хектара у петровоселском атару. Ови ветрогенератори ће бити, према плану прикључени на систем ЈП „Електромреже Србије“. Рок за изградњу је 12 месеци.

Усвојен је и План детаљне регулације кружне раскрснице за побољшање укрсног места државног пута другог А реда бр. 102 (км 75+264) и државног пута другог А реда бр. 114 (км 0+000) чвор РС 10206 у КО Бачко Градиште.

Такође усвојено је и неколико одлука које се односе на социјалне програме у општини Бечеј. На овој седници су одборници потврдили и већ дуже време најављивану Одлуку о додели бесплатних уџбеника ученицима првог разреда основних школа, као и Одлуку о условима за остваривање права на финансијску помоћ за неинвазивне пренаталне тестове.

Усвојена је и оставка председника Надзорног одбора у Јавном предузећу Топлана Бечеј. У овом предузећу, али и у ЈП „Комуналац“ је и директорима већ неколико месеци истекао мандат и још увек нема ни предлога али ни процедуре која је покренута за избор новог руководства.

Потврђени су и Планови рада за 2024. годину и то Народне библиотеке, Градског позоришта и Центра за социјални рад. На самом крају седнице председник СО Бечеј Игор Киш се захвалио свим одборницима на заједничком раду у протекле четири године.

Након седнице у изјави за медије Игор Киш је рекао да је ово била највероватније последња седница у овом сазиву али ако буде потребно она ће бити поново сазвана јер је преостало да се, пре одласка на „одмор“ током лета усвоје још неке важне одлуке укључујући и ребаланс буџета. То све под условом да се ускоро после избора не одржи и конститутивна седница новог сазива СО Бечеј.