Општина Бечеј: Објављена ранг листа кандидата за доделу стипендија студентима

Комисија за доделу стипендије у Општини Бечеј објавила је ранг листу кандидата за доделу стипендија за ову годину. Предвиђено је у буџету да се за ову годину додели 60 стипендија. Од пријављених студената 32 студента студирају за профиле које је Општина Бечеј одредила као дефицитарне у нашој општини. Студенти су рангирани по броју бодова. Укупно се пријавило 100 студената, 89 студената је задовољило све услове за стипендирање из општинског буџета али је ипак  њих 29 остало за сада рангирано „испод црте“ због мањег броја бодова.

Конкурс је био расписан 1. децембра 2020. године за академску годину 2020/2021 за редовне студенте државних факултета који су уписани на трећу или четврту годину основних односно прву или другу годину мастер студија. Студенти су обавезно морали да имају најмању просечну оцену 8  а приоритет су имали студенти који се школују за нека од следећих занимања: доктори медицине, стоматологије и ветерине, дипломирани фармацеути, инжењери архитектуре, прехрамбене технологије, електротехнике, саобраћаја, пољопривреде (сточарство посебно), дипломирани информатичари, математичари, физичари, биолози и хемичари, професори немачког и енглеског језика.

Месечна стипендија студентима је 8.000 динара и исплаћује се 10 месеци током ове године. Додељено је укупно 60 стипендије за студенте и за то је у буџету општине обезбеђено 4.800.000динара.

Ранг листа студената:

Preliminarna-rang-lista-2020-2021.