ВестиПолитика

Општина Бечеј: Општина Бечеј добија нови веб портал

У Општини Бечеј је 17. априла одржан иницијални састанак општинског руководства и представника Канцеларије за информационе технологије и електронску управу поводом почетка имплементације пројекта интегрисања новог званичног Веб Портала општине Бечеј.

Како је општина Бечеј међу првим корисницима интегралног „ЦРМ“ мултиканалног комуникационог система помоћу којег грађани на једном месту, на једноставан и брз начин, могу да се обрате са различитим захтевима и упитима, а који се директно прослеђују ингерентним надлежним службама, захваљујући општинском руководству и сарадњи са Канцеларијом за информационе технологије и електронску управу, сада ће грађани Бечеја добити још један интероперабилни комуникациони канал путем кога ће моћи да на непосредан начин комуницирају са изабраним представицима, да поставе жељено питање и пријаве проблем.

ЦРМ (Customer Relationship Management) или у слободном преводу “Управљање односима са клијентима” је стратегија коју компаније користе за управљање и анализу података добијених приликом интеракције са клијентима. Овај термин се чешће везује за апликације и софтвере који представаљају централну базу клијената, у којој су повезани сви подаци везани за сарадњу. Употреба система обезбеђује јасан преглед клијената, односно, организоване информације о комплетној интеракцији са клијентом, доступне на једном месту и у сваком тренутку.

Нова платформа ће путем званичног Веб Портала бити потпуно интегрисана са постојећим системом за бригу о корисницима који користи Влада Републике Србије за комуникацију са грађанима и министарствима.

Канцеларија за информационе технологије и електронску управу обезбедила је имплементацију и интеграцију централног „ЦРМ“ система и мултиканалног комуникационог система заинтересованим корисницима, који ће путем могућности које нуди овај систем унапредити своју досадашњу комуникацију са грађанима. Корисници Система, како стоји на сајту Владе РС могу бити општине, градске општине или градови, локације у Србији.

Систем омогућава примање и слање информација путем различитих канала комуникације (електронска пошта – email, телефон, СМС порука, писарница – документ, гласовна порука ван радног времена, smart phone апликација), као и могућност праћења тока предмета, хронолошки преглед одговора свих служби који се баве решавањем предмета, могућност препознавања и умрежавања свих предмета једног клијента, креирање извештаја по великом броју критеријума, аутоматско креирање предмета, као и многе друге опције које поједностављују рад са клијентима путем креирања јасних процедура за пријаву и решавање проблема грађана.

Сви системи на нивоу локалних самоуправа биће интегирсани са постојећим системом за бригу о корисницима (ЦРМ и тикетинг) који Влада Републике Србије користи за комуникацију са грађанима и министарствима. Сајт Владе Републике Србије биће „фронт” наведеног система. Поред имплементације и интеграције омогућена је и техничка подршка.

Највећа предност ЦРМ система није праћење рада запослених, већ помоћ у пословању. То је велика помоћ за све запослене и читав сyстем рада са грађанима. ЦРМ омогућава запосленима да: централизујуе информације што штеди време и омогућава информисанију комуникацију са грађанима, побољшава комуникацију у самом систему управе и између одељења, ЦРМ делује као мост.