ВестиПолитика

Општина Бечеј: Јавна расправа о нацрту Плана развоја општине Бечеј

У поступку припреме Плана развоја општине Бечеј за период од 2024. до 2030. године  за усвајање, Општинска управа општине Бечеј спроводи јавну расправу о предлогу Плана са представницима државних органа, јавних служби, привредних субјеката, синдиката, удружења послодаваца, стручне јавности, грађана и грађанки, удружења цивилних организација као и са другим заинтересованим учесницима.

Јавна расправа о Плану биће спроведена у периоду од 19. априла до 10. маја 2024. године и у том периоду План ће бити доступан за увид и преузимање на званичној интернет страници општине Бечеј.

Учесници јавне расправе се позивају да до 10. маја доставе своје сугестије, предлоге, иницијативе и коментаре на е-маил адресу: видјенко.вујиновиц@бецеј.рс или писаним путем Општини Бечеј, Бечеј, Трг Ослобођења 2, на приложеном Обрасцу.

Истичемо да ће се пред крај наведеног рока, у четвртак 9. маја са почетком у 11,00 часова одржати отворени састанак ради презентације и расправе о Плану у скупштинској сали Општине Бечеј са свим заинтересованим учесницима.

По завршетку поступка јавне расправе Координациони тим и тематске радне групе за израду Плана анализираће све примедбе, предлоге и сугестије учесника у јавној расправи и сачиниће извештај о спроведеној јавној расправи поводом Плана, који ће објавити на својој интернет страници најкасније у року од 15 дана од дана окончања јавне расправе, након тога ће документ бити предат Општинском већу на даље поступање и надлежност, те Скупштини општине Бечеј на усвајање.

Извор: Општина Бечеј