Општина Бечеј: Почели радови на пољаничком путу

Срединпом августа месеца почели су радови на санацији дела Пољаничког пута. Овог пута, како је пролетос још најављено из Општине Бечеј реконструкција ове саобраћајнице биће детаљније и неће се крпити само ударне рупе него ће на деловима пута који су били у најгорем стању бити скинут комплетно горњи слој асфалта и поново бетониран. 

Да подсетимо, Пољанички пут, су мештани тог села изгласали као апсолутно први приоритет током акције „Буџет по мери грађана“. Ова собраћајница је према наводима председника општине почетком ове године и даље „превелик залогај“  за општински буџет јер захтева константно одржавање. Да би се овај проблем  трајније решио Општина Бечеј се обратила државном ЈП „Путева Србије“ да му препусти надлежност над управљањем и одржавањем овог пута у што скорије време. Но за сад, и узимајући да је још пролетос одобрен пројекат за санацију овог пута од стране Покрајинског секретаријата за пољопривреду а у оквиру средстава за уређење атарских путева, започети су ови радови и према речима председника општине, од тих пара пут неће бити комплетно пресвучен асфалтом и реконструисан него ће општина урадити санацију најоштећенијих делова пута пресвлачењем већих површине пута да би се он довео у употребљиво стање са циљем да мештани села могу да обављају пољопривредне радове.

Почетком јуна месеца објављена је и јацна набавка за РЕХАБИЛИТАЦИЈА АТАРСКИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ: АТАРСКИ ПУТ НА КАТ. ПАРЦ. 26339 И 26240 чија је вредност коначно додељеног уговора била 28.259.232,80 (без ПДВ-а) или 33.911.079,36 (са ПДВ-ом). 

Уговор је потписан са фирмом: KATAGO CONSTRUCTION ДОО РУМА уз подизвођаче СОКАК АГРЕГАТИ ДОО такође из Руме и КАРИН КОМЕРЦ МД ДОО из Ветерника. 

Рок за извођење радова је 30 радних дана.