ВестиПолитика

Општина Бечеј: Почетак израде Програма за унапређење положаја младих општине Бечеј

Општина Бечеј обавештава заинтересовану јавност о почетку израде Програма за унапређења положаја младих општине Бечеј за период 2024 – 2026. године у складу са чл. 32. и 34. Закона о планском систему Републике Србије („Службени гласник РС”, број 30/18).

Скупштина општине Бечеј је на XLV седници одржаној 31. јануара 2024. године, донела  Одлуку о изради Програма за унапређења положаја младих општине Бечеј за период 2024 – 2026. године (у даљем тексту: Програм).

Наведеним документом обезбеђују се услови за побољшање положаја младих у областима од њиховог интересовања. Циљ је да се континуираном и одговорном политиком младима омогући да достигну и остваре своје потенцијале уз активно учешће у локалним друштвеним активностима, доприносећи не само сопственом развоју, већ и развоју друштва уопште.

Програм, са припадајућим акционим планом, израдиће Радна група коју ће чинити представници релевантних институција и удружења са територије Општине Бечеј. Поступак израде и усвајања Програма (који поред осталог подразумева укључивање заинтересованих страна у све фазе доношења документа јавне политике), биће спроведен у складу са прописима којима се уређује плански систем у Републици Србији.

Имајући у виду наведено, Општина Бечеј позива заинтересовану јавност да предлоге и сугестије за израду Програма достави на електронску адресу: mladi.becej@gmail.com