Млади

БУМ: Помоћ невладиним организацијама у писању пројеката

Бечејско удружење младих расписало је програм финансијске и менторске подршке неформалним групама, чији пројекти имају за циљ позитиван утицај и решавање неког конкретног проблема у заједници у ком су укључени и суграђани локалне самоуправе где ће се пројекат спровести. Кроз Програм подршке за неформалне групе биће подржано до 80 пројеката неформалних група.

Рок за подношење предлога пројеката је 6. март 2024. године, до 23:59 часова, а НВО могу послати само један предлог пројекта у оквиру овог позива.

Неке од активности које НВО могу спроводити у оквиру овог програма су кампање за подизање свести локалног становништва о одређеном проблему, а оне могу бити и онлајн и офлајн, затим уређење јавног простора (паркови, међублоковски простор, пешачке и бициклистичке стазе итд.) или ангажовање заједнице кроз различите формате (петиције, трибине, уличне акције итд.)

Услов за конкурисање јесте да НВО броји најмање три особе, које су држављани Србије и да макар једна пунолетна.

Невладине организације, које буду одабране, могу конкурисати за пројекте у максималној вредности до 235 хиљада динара, а подршку у реализацији пројекта пружиће посредничке организације ЕУ Ресурс центра и та подршка ће се састојати из два сегмента:

програмског- посредничке организације ће помоћи неформалним групама у имплементацији пројеката и остваривању постављеног циља кроз пружање менторске и експертске подршке;

финансијског- сва плаћања неформалних група биће реализована преко посредничких организација у складу са одобреним буџетима неформалних група.

Период трајања пројекта је од три до пет месеци, а одабране неформалне групе су у обавези да своје пројекте реализују у периоду од 1. маја до 30. септембра 2024. године.

Посредничке организације које ће радити са неформалним групама током 2024. године су: Бум Бечеј, Сомборски едукативни центар, Развојни бизнис центар Крагујевац, Форум цивилне акције ФОРЦА Пожега, Светионик, ТОЦ – Асоцијација за развој одрживих заједница, НЕXУС Врање и Проактив. Неформалне групе биће распоређене посредничким организацијама у зависности од округа у ком делују.

Новосадска новинарска школа у сарадњи са партнерским посредничким организацијама подржаће до 20 пројеката неформалних група, док ће Организација ЕНЕЦА у сарадњи са партнерским посредничким организацијама подржати до 30 пројеката неформалних група, као и Ужички центар за права детета у сарадњи са партнерским посредничким организацијама.

Позив за доделу донација за неформалне групе биће расписан једном годишње у оквиру ЕУ Ресурс центра (биће укупно три позива).

Посредничке организације ће реализовати Инфо сесије о овом позиву током фебруара, а тачан датум, време и место одржавања инфо сесија биће објављен на њиховим сајтовима и друштвеним мрежама, као и на каналима комуникација ЕУ Ресурс центра.

КАКО И КАД ДА СЕ ПРИЈАВИТЕ?

Пријава треба да садржи следећу документацију:

Анекс 1: Предлог пројекта

Анекс 2: Предлог буџета пројекта

Анекс 3: Изјава неформалне групе

За пријаву се обавезно користе обрасци које можете преузети на званичном сајту Бечејског Удружења младих.

Смренице за учешће у програму можете наћи овде:https://euresurscentar.bos.rs/sr/uploaded/Smernice%20za%20ucesce%20u%20Programu%20podrske%20neformalnim%20grupama%202024_1.pdf

Образци:

https://bum-becej.org/raspisujemo-program-podrske-neformalnim-grupama/

Неформалне групе подносе предлог пројекта искључиво електронским путем на мејл регионалног ЕУ Ресурс центра који покрива округ у ком неформална група делује.

Овај позив део је пројекта „ЕУ Ресурс центар за цивилно друштво у Србији“ који води Београдска отворена школа са партнерима, а усмереног на оснаживање процеса приступања Србије Европској унији кроз креирање подстицајног окружења за цивилно друштво и активно учешће актера ван система јавне управе у процесима доношења одлука.